▩▩▩REKRUTACJA 2022/2023▩▩▩

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl!

W serwisie można znaleźć informacje o opłatach, terminach, przeliczaniu punktów, a także szczegółowe opisy kierunków.


Nie udało Ci się zakwalifikować na studia w dotychczasowych turach rekrutacji? Nic straconego – wciąż możesz zapisać się na studia I stopnia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS! Sprawdź poniżej (w lewej kolumnie) na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca - kierunki z otwartą rekrutacją są zaznaczone na kolorowo.

Lista kierunków w rekrutacji dodatkowej w najbliższych dniach może się poszerzyć.

Aby dowiedzieć się szczegółów kliknij w nazwę interesującego Cię kierunku lub sprawdź uczelniany Katalog kierunków z otwartą rekrutacją (wystarczy wybrać filtr „otwarta rekrutacja”, a także poziom studiów (I stopnia)).

Zapraszamy do rejestracji! Na kierunkach z wolnym naborem decydująca jest kolejność zgłoszeń.


Do 16 września 2022 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej UMCS w Lublinie.

Zapraszamy na studia prowadzone przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS - lista kierunków jest dostępna poniżej (w prawej kolumnie).


Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia w II turze rekrutacji, w terminie 26-28 lipca dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej:

 1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego:
  - w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  - w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS; prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
 3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do 28 lipca. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.


Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia w I turze rekrutacji, w terminie 15-21 lipca dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej:

 1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego:
  - w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  - w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS; prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
 3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do 21 lipca. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.


Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • drogą pocztową:
  Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
  ul. Głęboka 45
  20-612 Lublin
   
 • osobiście (w dni robocze):
  Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
  ul. Głęboka 45
  20-612 Lublin
  sala A.2.04 oraz A.2.05
  15, 18–21 lipca 2022 r., w godz. 9:00–14:00

Telefon do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiD: (+48) 81 537 60 25. Numer dostępny w dniach i godzinach pracy WKR.

Kontakt mailowy do WKR: wkr.pd@mail.umcs.pl


OFERTA EDUKACYJNA

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         

UWAGA! STUDENCI PŁACĄCY W EUR (ZA CZESNE, WPIS WARUNKOWY)

 1. Płać zawsze na konto tzw. Eurowei tylko w walucie EUR: 83 1140 1094 0000 2905 1600 1054, mBank S.A. O/Lublin, IBAN: PL, SWIFT: BREXPLPWLUB
 2. Sprawdź czy twój bank ma możliwość płacenia w Polsce. Jeżeli nie ma zapytaj o podwójną prowizję bankową.
 3. Jeżeli płacisz z banku znajdującego się na terenie Polski sprawdź czy wybrałaś/eś odpowiednią walutę.
 4. Prześlij potwierdzenie przelewu do pani Jolanty Gołąb-Przytockiej (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).
 5. Jeżeli nie jesteś pewny wysokości opłaty zapytaj panią Jolantę Gołąb-Przytocką (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).

ATTENTION! STUDENTS WHO ARE PAYING IN EUR (FOR TUITION FEE, CONDITIONAL ENTRY)

 1. Always pay into the bank account of the so-called Eurowei only in EUR currency: 83 1140 1094 0000 2905 1600 1054, mBank S.A. O/Lublin, IBAN: PL, SWIFT: BREXPLPWLUB
 2. Check if your bank has the possibility to pay in Poland. If it’s not, ask for a double bank commission.
 3. If you pay in the bank that is located in Poland, make sure that you selected an appropriate currency.
 4. Send the confirmation of the transfer to Mrs. Jolanta Gołąb-Przytocka (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).
 5. If you have doubts about the amount of the levy, please get in touch with Mrs. Jolanta Gołąb-Przytocka (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).