*REKRUTACJA 2022/2023*

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl!

Українська мова: Прийом на навчання UMCS

English: Recruitment System UMCS

W serwisie można znaleźć informacje o opłatach, terminach, przeliczaniu punktów, a także szczegółowe opisy kierunków. 

Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach można znaleźć również w zakładce: "Kierunki studiów".

Odwiedź także stronę: Kandydaci na studia UMCS 

STUDIA I STOPNIA (DODATKOWA REKRUTACJA): 

STUDIA II STOPNIA:

 STUDIA PODYPLOMOWE:

Drzwi Otwarte UMCS 2022:

Dowiedz się więcej o studiach na Wydziale Filologicznym!

Zobacz: Webinar Wydziału Filologicznego (YouTube UMCS)