*REKRUTACJA 2022/2023*

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl !

W serwisie można znaleźć informacje o opłatach, terminach, przeliczaniu punktów, a także szczegółowe opisy kierunków.

DODATKOWA REKRUTACJA: studia pierwszego stopnia stacjonarne

Studia drugiego stopnia stacjonarne:

Studia podyplomowe:

Drzwi Otwarte 2022 - Webinary Uniwersytetu: 

Miejsce emisji: fanpage UMCS, poszczególne wydziały na Facebooku - „Spotkajmy się na Drzwiach Otwartych!”.