,,Nauczyciel – mistrz, celebryta czy sybaryta? Rozważania Humanistów” - fotorelacja

25 czerwca 2019 roku na Wydziale Humanistycznym odbyła się interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja: ,,Nauczyciel – mistrz, celebryta czy sybaryta? Rozważania Humanistów”.

Sesja została zorganizowana przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków oraz Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX. Prace organizacyjne koordynowały dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak i dr Beata Jarosz z Instytutu Filologii Polskiej. Działania wsparli natomiast Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński oraz Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS.

Konferencję otworzyła Pani Prodziekan ds. Ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, wygłaszając referat plenarny: ,,Mistrz czy nieudacznik? Wizerunek nauczyciela w opiniach młodzieży”. W dalszej części obrad wystąpiło łącznie 18 prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski czy Uniwersytet Łódzki. Trwałym efektem sesji będzie monografia wieloautorska, w której zostaną opublikowane zaprezentowane wystąpienia.

    Aktualności