„Legia Akademicka” – Szkolenie wojskowe dla studentów na UMCS – nabór do IV edycji programu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej już po raz czwarty uczestniczy w programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

Aby wziąć udział w programie, należy mieć status studenta (zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach). Dopuszcza się również uczestnictwo w programie studentów innych uczelni niż UMCS. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które były lub są żołnierzami WOT i złożyły przysięgę, ale tylko w sytuacji, w której zrezygnują ze służby czynnej i zostaną przeniesione do rezerwy do końca stycznia 2021 r. Osoby, będące żołnierzami rezerwy po służbie w WOT albo ukończonej służbie przygotowawczej, po zaliczeniu teorii kierowane będą bezpośrednio na moduł szkolenia podoficerskiego.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • cześć teoretyczna – realizowana na uczelni;
  • część praktyczna – w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych (w czasie wakacji).

Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych.

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia, wystarczy złożyć wniosek na uczelni.

Uzupełnione wnioski należy składać nie później niż do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (DS „Babilon”, pokój nr 4, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin), w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji wyczerpania limitu miejsc na uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym.

Po upływie terminu składania wniosków lub wyczerpaniu miejsc zostanie podany termin spotkania organizacyjnego, na którym zostanie ustalony czas oraz miejsce realizacji zajęć. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność składania wniosków.

Osoby do kontaktu: ppor. Damian Duda: tel. 535 979 761, dr Ewelina Panas: ewelina.panas@umcs.pl

Pobierz wniosek

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2021