„Kultura i Wartości” na liście ERIH PLUS

4 maja 2015 kwartalnik „Kultura i Wartości” został wpisany na listę referencyjną ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). ERIH PlUS jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i stanowi  kontynuacje listy ERIH. ERIH PLUS powstał w lipcu 2014 roku, gdy  European Science Foundation (ESF) i  Norwegian Social Science Data Services (NSD) oficjalnie ogłosiły  zakończenie transferu the European Reference Index for the Humanities (ERIH) do NSD. ERIH PLUS jest obecnie prowadzony przez Norwegian Social Science Data Services (NSD). 

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2015