„Innowacje w edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Metodycznym „Innowacje w edukacji” organizowanym przez Zakład Dydaktyki, które odbędzie się w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie w dniach 22-23 maja 2017 roku. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, innych placówek edukacyjnych oraz osób zainteresowanych zastosowaniem nowych rozwiązań w kształceniu dzieci. Program Sympozjum obejmuje wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Polski i zagranicy, którzy w ich trakcie podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji różnego typu innowacji pedagogicznych.

Wystąpienia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski. W czasie spotkania możliwe będzie podjęcie dyskusji, skonfrontowanie własnych pomysłów i omówienie wątpliwości w bezpośrednich rozmowach z prowadzącymi. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w Sympozjum i wybranych warsztatach. Teksty wystąpień znajdą się w nowo powstającym czasopiśmie Prima Educatione. Licząc na zainteresowanie naszą propozycją przesyłamy w załączniku program oraz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione dokumenty wraz z opłatą za udział w Sympozjum w wysokości 280zł należy przesłać najpóźniej do 15.05.2017 r. (adres i numer konta w karcie zgłoszenia).

            Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie na Sympozjum

                                                                                  Przewodnicząca Sympozjum

dr hab. Teresa Parczewska

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2017