„Bądź bezpieczny w sieci z UMCS”

Z końcem roku 2021 Centrum Promocji UMCS otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki - popularyzacja nauki i promocja sportu". Kwota dofinansowania uzyskana z Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi 91 289,00 złotych.

Projekt „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Bądź bezpieczny w sieci z UMCS”, odpowiada na szeroko rozumiany problem bezpieczeństwa w Internecie. Projekt jest skierowany w szczególności do dwóch grup wiekowych najbardziej narażonych na takie ataki:

  • Młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych;
  • Grupy seniorów (wiek 60+) oraz słuchaczy i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Problem cyberprzestępczości jest coraz częściej spotykany i nie ogranicza się do pojedynczej grupy społecznej. Projekt ma za zadanie nawiązywać do różnych dziedzin życia i prezentować wiele aspektów tego złożonego problemu cywilizacyjnego. Projekt „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS” ma na celu uświadamianie oraz  przeciwdziałanie kolejnym negatywnym skutkom tego zjawiska, poprzez wykorzystanie dotychczasowej wiedzy specjalistów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz jego Partnerów.

Realizacja projektu pozwoli na upowszechnianie aktualnej wiedzy w zakresie tematyki związanej z bezpieczeństwem w Internecie, a dzięki innowacyjnym formom przekazu oraz nowoczesnym środkom technicznym będzie stanowić doskonałe źródło edukacji oraz przeciwdziałania temu zjawisku.

Organizatorem projektu „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS” jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Promocji – Biuro Projektów Promocyjnych UMCS. Całość projektu zostanie zrealizowana we współpracy oraz pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony https://www.umcs.pl/pl/bezpieczenstwo-w-sieci,23243.htm, na której a bieżąco będą dodawane treści związane z realizacją projektu. Jednocześnie zachęcamy osoby zainteresowane omawianą tematyką do udziału w nagraniach wideo, podcastach czy też webinarach, jakie będą realizowane w celu uświadamiania oraz przeciwdziałania zjawisku przestępczości w sieci.

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2022