Academic periodicals and magazines published by the Faculty

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio Balcaniensis et Carpathiensis

 

 

Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne

related

Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 


    Follow UMCS: