Organizers

 • Institute of Social Communication and Media Science - Maria Curie-Skłodowska University
 • Institute of International Studies - University of Wroclaw
 • Research section: Mediatization – Polish Communication Association

Scientific Committee:

 • Prof. dr hab. Iwona Hofman
 • Dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
 • Dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr
 • Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
 • Dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
 • Dr Justyna Arendarska
 • Dr Bartłomiej Łódzki
 • Dr Wojciech Maguś
 • Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
 • Dr hab. Jakub Nowak
 • Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS
 • Dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM
 • Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
 • Dr Olgierd Annusewicz
 • Dr Łukasz Wojtkowski

Organizational Board:


  Follow UMCS:
  You can find us here:
  International Student Office International Student Office