Honorary Committee

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
prof. nadzw. dr hab. Robert Litwiński

Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Przewodniczący Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Wojciech Chlebda
(Uniwesytet Opolski)

Prezes Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
prof. dr hab. Anna Pajdzińska
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Marszałkek Województwa Lubelskiego
Sławomir Sosnowski