Joanna Jarosz, M.Sc.
Wskaźnikowa rola zespołu ameb skorupkowych w odtwarzaniu neoholoceńskich zmian paleohydrologicznych na Polesiu Lubelskim
Supervisor: dr hab. Irena Pidek, prof. nadzw.
Reviewers: dr hab. Danuta Urban, prof. UP; prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz 

Monika Pietruczuk, M.Sc.
Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania
Supervisor: prof. dr hab. Maria Łanczont
Reviewers: prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska; dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

Monika Widz, M.Sc.
Możliwości wykorzystania zasobów środowiska geograficznego Tunezji w kreowaniu oferty turystycznej
Possibilities of using the resources of geographical surroundings of Tunisia in creating the tourist offer

Supervisor: dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw.
Reviewers: dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM; dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF

Kamila Kosturska, M.Sc.
Uwarunkowania widzialności poziomej na lotniskach cywilnych w Polsce
Supervisor: dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw.
Reviewers: dr hab. Dorota Matuszko; dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW

Grzegorz Siwek, M.Sc.
Występowanie i dynamika wezbrań w zlewni górnego Wieprza
Floods in upper Wieprz catchment - occurrence and dynamics
Supervisor: dr hab. Jarosław Dawidek, prof. nadzw.
Reviewers: dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG; dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ