Department of Biological Education and the Museum of Zoology

Head

dr Anna Maria Wójcik

room 0117B, telephone: + 48 81 537 50 65
e-mail: am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl

Contact person for educational activities in the Museum of Zoology

dr Jacek Chobotow

pokój 0130, telefon: + 48 81 537 59 63

e-mail: muzeum.zoologiczne@umcs.pl

Staff members

dr Anna Maria Wójcik
dr Ewa Gajuś-Lankamer

dr Jacek Chobotow
dr Barbara Chudzik

History

The Laboratory of the Methodology of Biology Didactics was established in 1973. It was organised and headed by dr Julia Piasecka, who served this function until retirement in 1985. In this period, a rich didactic and methodological library, biological specimens, and other didactic aids used in the educational process were collected, and a specialised classroom was equipped. In 1985-1995, the Laboratory developed under the supervision of prof. dr hab. Bogusław Sałata. In this period, the UMCS Botanical Garden was equipped with didactic aids: didactic paths were established and methodological handbooks with descriptions of didactic trails were published. In 1995-2013, the Laboratory was headed by dr Maria Pedryc-Wrona, and the activities of the unit were mainly focused on the development and needs of national education. In 2011, the Laboratory changed its name to the Laboratory of Biology Didactics and Environmental Education. In 2018, it merged with the Museum of Zoology. Next, it was transformed into the Laboratory of Biological and Environmental Education with the Museum of Zoology. The latter change was associated with the reorganisation of the Faculty of Biology and Biochemistry. On October 1, 2013, dr Anna Maria Wójcik was appointed the head of the Laboratory.

Current research topics

The Laboratory conducts research on the determinants and effectiveness of nature and pro-environmental education for sustainable development in formal and non-formal education and the teacher education system in Poland.

Educational projects

 1. NCBiR implementation project for 2018-2020 “Academy of a Young Naturalist” as part ofthe Operational Program Knowledge Education Development, Priority Axis III Higher Education for economy and development, Measure 3.1. “Competences in higher education; Competition POWR.03.01.00- IP.08-00-UMO/17 in the “Young Explorers' University” program on the development of universities for implementation of the third mission. The Biodiscoverer part is implemented by the Faculty of Biology and Biochemistry in workshops, laboratory classes, and field trips for primary school students of Lublin Province. The objectives of the project provide students with key competences and upgraded universal skills such as proficiency in mathematics and life sciences, creativity, problem solving, and teamwork skills in the work milieu. Value of co-financing of the AYN project: 450 000 PLN
 2. Model training school”, a project implemented under the Operational Program Knowledge, Education, and Development for 2014-2020, Priority Axis II Effective public policies for the labour market, economy, and education; Measure 2.10. High quality of the educational system co-financed from EU funds under WFS (POWR.02.10.00-00-5012/18-00 of 29.03.2019). The Laboratory coordinates the biological part of the project focused on the education of teachers as future staff of the training school.

Popularisation of science and promotion of the University

 1. Since 2017, coordination of the authorial educational and promotional venture implemented at the Faculty of Biology and Biotechnology “Biological Last Minute, i.e. instant revision before final exams” addressed to Lublin Province students taking an advanced-level secondary school examination in biology. The event consists of two days of lectures and a final trial exam. Since the first edition, it has enjoyed great interest among secondary school students and teachers.
 2. Since 2010, coordination and co-organisation of the final of the Province-level biological competition “Revision before the finals” addressed to secondary school students who intend to continue education in natural sciences and prepare for an advanced-level final examination in biology. The aim of the competition is to develop students' interests in biology through exploration of knowledge and cooperation with the academic milieu.
 1. Extracurricular educational classes for pre-school, primary, and secondary school students using the resources of the Museum of Zoology
 2. Participation in cyclical campaigns popularising science and promoting the University, such as the Lublin Festival of Science, Open Door at the Faculty of Biology and Biochemistry, Night of Biologists, and Lublin Senior Days
 3. Cooperation in the field of environmental education with the Children's University and the University of the Third Age, the Complex of Lublin Landscape Parks, and the Poleski National Park
 4. Exhibition activities and display of museum exhibitions

Cooperation with business and educational milieus

 1. Dr Jacek Chobotow, dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - members of the district committee and reviewers of papers in the Polish National Biological Olympiad since 2019  
 2. Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - examiners in advanced-level final examinations in biology (OKE Kraków)
 3. Cooperation with Teacher Training Centres
 4. Cooperation with schools of Lublin Province

Awards and distinctions

 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - Silver Medal for Long Service
 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - Medal of the National Education Commission
 • Dr Jacek Chobotow - grade I UMCS Rector's Individual Award, 2017
 • Dr Anna Maria Wójcik - grade III UMCS Rector's Team Award for organisational activity, 2014
 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, dr Anna Maria Wójcik - grade III UMCS Rector's Team Award for organisational activity, 2018 
 • Dr Anna Maria Wójcik - letters of congratulations from the Dean of the Faculty of Biology and Biotechnology for outstanding work in 2015/2016 and 2016/2017

Major publications

 • Wójcik A.M., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń., Wydawnictwo UMCS 2019
 • Strachecka A., Grzybek M., Ptaszyńska A., Łoś A., Chobotow J., Rowiński R. 2019. Comparison of lactate dehydrogenase activities in hive and forager honeybees may indicate delayed onset muscle soreness – precursory studies. Biochemistry (Moscow). 84. 435-440. 10.1134/S0006297919040114
 • Gajuś-Lankamer E., Poglądy przyszłych nauczycieli  biologii na metodę badawczą. [w:] Edukacja przyrodnicza – klasyka czy nowoczesność. (red.) Pilichowski S., Żeber-Dzikowska I., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018 s. 53-69
 • Wójcik A.M., Środki dydaktyczne w pracowni przyrodniczej i biologicznej- spojrzenie z perspektywy nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, w: Edukacja przyrodnicza-klasyka czy nowoczesność?, red. Pilichowski S., Żeber-Dzikowska I., Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, s. 91-104
 • Strachecka A., Chobotow J., Paleolog J., Łoś A., Schulz M., Teper D., Kucharczyk H., Grzybek M. 2017. Insights into the biochemical defence and methylation of the solitary bee Osmia rufa L: A foundation for examining eusociality development. PLoS ONE 12 (4): e0176539.
 • Wójcik A.M., Determinanty jakości kształcenia w ocenie studentów kierunków przyrodniczych, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 4/2017, s. 377-390
 • Kamińska-Ostęp A., Wójcik A.M., Organizacja i efektywność kształcenia na studiach uniwersyteckich w ocenie i opinii studentów kierunków przyrodniczych, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 1/2017, s. 373-386
 • Gajuś-Lankamer E., Wiedza uczniów z zakresu problematyki zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017 s. 81-92
 • Wójcik A.M., Zdrowie i zachowania zdrowotne w systemie wartości w codziennym życiu studentów biologii medycznej i pedagogiki specjalnej. [w:] Troska o zdrowie- odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne, red. Chmielewski J., Florek-Łuszczki M, Szpringer M., Wydawnictwo COMPUS, Warszawa 2017, s. 135-146
 • Wójcik A.M., Refleksje nauczycieli nad własnym typem uczenia i stylem pracy. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 2/2017 , s. 351-364
 • Wójcik A.M., Style pracy nauczyciela w kontekście nauczania przez doświadczenie, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 1/2017, s. 417-428
 • Wójcik A.M., Potrzeby i sposoby funkcjonowania klas o różnych typach uczenia się w rzeczywistości szkolnej, [w:] Kategorie (nie) obecne w edukacji, red Domagała-Kręcioch. A., Majerek B., Kraków 2017, s. 201-215
 • Gajuś-Lankamer E., Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu problematyki zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii. [w:] Od dzieciństwa po starość – wybrane zagadnienia zdrowia publicznego, red. Chmielewski J., Florek Łuszczak M., Boroń M., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 81-92
 • Wójcik A.M., Zawód edukatora ekologicznego nową perspektywą w rozwoju kariery zawodowej studentów kierunków przyrodniczych [w:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej, red. Pikuła N., Jagielska K., Białożyt K., Wydawnictwo Śląskie 2016, s. 13-31
 • Gajuś-Lankamer E., Wójcik A. M.,Aktywność edukacyjna Ministerstwa Środowiska na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1/ 2016 (30) s. 221-234
 • Wójcik A. M., Gajuś-Lankamer E., Współpraca szkoły i organizacji pozarządowych na rzecz podnoszenia jakości edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1/2016 (30) s. 309-324
 • Gajuś-Lankamer E., Problematyka zdrowotna w zadaniach na egzaminie maturalnym z biologii w latach 2005-2016. Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa 3/2016 (32), s. 493-511
 • Wójcik A.M., Gajuś-Lankamer E., Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej – próba oceny jakości kształcenia na podstawie wybranych wskaźników , Problemy ekorozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Nr 1/2015, s.221-231
 • Wójcik A.M., Efekty kształcenia a oczekiwania doktorantów wobec przedmiotu „Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych” (Przegląd Naukowo-Metodyczny . Edukacja dla Bezpieczeństwa. Nr 2/2015 s.287-295