Year 2018/2019

I rok

dr hab. Małgorzata Wójcik – Zakład Fizjologii Roślin, tel. 537 50 64, e-mail: mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl

Biotechnology I degree

I year

mgr Sylwia Stączek – Zakład Immunobiologii, tel. 537 50 50, e-mail: s.staczek@poczta.umcs.lublin.pl;

dr Marcin Domaciuk – Zakład Anatomii i Cytologii Roślin; tel.  537 50 05, e-mail: marcin.domaciuk@poczta.umcs.lublin.pl;

dr Kamil Żebracki – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 50 52, e-mail: kamilzebracki@umcs.pl;

II year

mgr Kamil Deryło – Zakład Biologii Molekularnej, tel. 537 59 52, e-mail: kamil@hektor.umcs.lublin.pl

dr Małgorzata Marczak – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 68, 537 59 63, email: malgorzata.marczak@poczta.umcs.lublin.pl

dr Kamila Kupisz – Zakład Biofizyki, tel. 537 59 55; pok. 0135B, e-mail: kamila.kupisz@poczta.umcs.lublin.pl

III year

dr Katarzyna Sawa-Wejksza – Zakład Wirusologii i Immunologii, tel. 537 59 40, pok. 310A, e-mail: katarzyna.sawa-wejksza@poczta.umcs.lublin.pl

dr Dominika Kidaj – Zakład Genetyki i Mikrobiologii, tel. 537 59 05, pok. 223B, e-mail: dominika.maj@poczta.umcs.lublin.pl


    Follow UMCS: