The adressbook

dr hab. Małgorzata Janicka

dr hab. Małgorzata Janicka
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
81 537 55 39
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa godz. 11-12; 13-14


pokój 239


on-line:  Teams/ zespół: Małgorzata Janicka - konsultacje dla studentów (kod 4lb5qd5)

Adres

Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

orcid number: 0000-0002-5884-704X


Działalność naukowa

Badanie właściwości lipofilowych i biologicznych związków organicznych aktywnych biologicznie, zwłaszcza nowosyntezowanych i rozważanych jako potencjalne leki lub środki ochrony roślin z wykorzystaniem różnych technik chromatografii cieczowej, tj. RP HPLC, RP TLC, RP OPLC, MLC;

Stosowanie metod QSRRs i QRARs do przewidywania właściwości biologicznych substancji organicznych;

Teoria chromatografii cieczozwej.

Najnowsze publikacje:

1.M. Janicka, M. Sztanke, K, Sztanke, Predicting the Blood-Brain Barrier Permeability of New Drug-Like Compounds via HPLC with Various Stationary Phases, Molecules, 25(3) (2020) 487; doi:10.3390/molecules25030487;

2.M. Sztanke, J. Rzymowska, M. Janicka, K. Sztanke, Two novel classes of fused azaisocytosine-containing congeners as promising drug candidates: Design, synthesis as well as in vitro, ex vivo and in silico studies, Bioorganic Chemistry, 95 (2020) 103480;

3.M. Sztanke, J. Rzymowska, M. Janicka, K. Sztanke, Synthesis, structure confirmation, identification of in vitro antiproliferative activities and correlation of determined lipophilicity parameters with in silico bioactivity descriptors of two novel classes of fused azaisocytosine-like congeners, Arab. J. Chem, 12(8) (2019) 5302-5324;

4.M. Sztanke, J. Rzymowska, M. Janicka, K. Sztanke, Synthesis, structure elucidation, determination of antiproliferative activities, lipophilicity indices and pharmacokinetic properties of novel fused azaisocytosine-like congeners, Arab. J. Chem, 12(8) (2019) 4044-4064;

5.M. Sztanke, T. Tuzimski, M. Janicka, K. Sztanke, Structure–retention behaviour of biologically active fused 1,2,4-triazinones – Correlation with in silico molecular properties, Eur. J. Pharm. Sci., 68 (2015) 114-126.
Follow UMCS: