The adressbook

mgr Jyun-Yi Deng

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje online na platformie Teams w semestrze letnim 2020/2021:                                                                        Online office hours in Teams in the winter term 2020/2021:


wtorki/Tuesdays  11:20-12:50                                                                                                                                   czwartki/Thursdays 14:40-16:10


Kod do zespołu konsultacji na platformie Teams: zg37ea8                                                                                            Code for joining the team: zg37ea8


Proszę o wcześniejszy kontakt poprzez Teams w celu ustalenia dokładnej godziny konsultacji. Możliwy jest inny termin po umówieniu się drogą mailową lub poprzez Teams.                                                                                                       Please contact me through Teams earlier in order to specify a time for online office hours. It is possible to make an appointment for another time via email or through Teams.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków;

Studia doktoranckie, temat doktoratu: Studium porównawcze funkcji narzędnika w języku polskim i współczesnym języku chińskim.

Zainteresowania badawcze:

Polsko-chińska gramatyka kontrastywna, metodyka nauczania języka chińskiego, kultura Chin i Tajwanu.

Prowadzone zajęcia:

Inne osiągnięcia:

2013 – Referat konferencyjny: A comparative study of Chinese and Polish sounds and its application in Polish pronunciation teaching, The 5th International Conference of Slavic Languages, Literatures and Cultures – Contemporary Slavic Languages, Uniwersytet Chengchi (Taipei).


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

M. Tomaszewska-Bolałek, Ścieżki polskiej kuchni autorstwa, (chin. tłum. Jyun-Yi Deng, Chung-Chin Chiang), Łódź 2016;

Jyun-Yi Deng, Katarzyna Kocyba-Grych, Zuzuanna Kołecka, Słownik chińsko- polski, „Przegląd Orientalistyczny”, 2013, nr 3-4, s. 220 – 221;

Jyun-Yi Deng, 40 koncepcji dobrych lekcji [w:] red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby, Kraków 2011.

Pełnione funkcje:

Działalność naukowa:


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,      

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia są realizowane na platformie MS Teams. Proszę zapisać się na zajęcia za pomocą podanych niżej kodów:                                                                                                        

Podstawy języka chińskiego_III rok_semestr letni_2020/2021 (kod: 9y0kbvq)

Społeczeństwo i kultura Chin i Tajwanu_2020/2021 (kod: s6ngn8b)

Podstawy języka chińskiego_II rok_semestr letni_2020/2021 (kod:bwngtwl)
Follow UMCS: