The adressbook

prof. dr hab. Jan Adamowski

Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

E-konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


na platformie Teams


(bezpośredni kod dostępu: yukn0qr)


 wtorek 13.00-14.00


 W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy:


jadamowski@poczta.fm


 


 


 

O sobie

 Przebieg pracy:

- wrzesień 1972 – 30 lipiec 1973: nauczyciel (języka polskiego) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach (dla chłopaków do lat 18 po wyrokach sądowych);

- 1 sierpień 1973 – 30 wrzesień 1974: asystent w Muzeum Wsi Lubelskiej; w zakresie kompetencji m.in. opieka nad Muzeum Biograficznym W. Pola;

- od 1 października 1974 aż do dzisiaj: – nauczyciel akademicki w UMCS: kolejno asystent, a od 1982 roku adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego UMCS i następnie w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS;

- od października 2000 r. – w Pracowni (jako Kierownik), a następnie w Zakładzie Kulturoznawstwa UMCS (jako kierownik i organizator tych instytucji naukowych); od 1 października 2004 r. do września 2015 – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, od 2004 r. - Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS; od 1 lipca 2003 roku – profesor nadzwyczajny UMCS; 

- od16 września 2016 prof. Nauk humanistycznych.

 Główne zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 1. Tekstologia i gatunkowa systematyzacja tekstów; w tym folklor i pisarstwo ludowe;
 2. Język i poetyka folkloru – połączone z prowadzeniem eksploracji terenowych;
 3. Problemy etnolingwistyki;
 4. Obrzędowość doroczna i rodzinna; zwyczaje i wierzenia (głównie wschodniego pogranicza kulturowego);
 5. Folklor tradycyjny oraz współczesny i przemiany tradycji; w tym okres II wojny światowej.
 6. Problemy kultury regionalnej; kwestie idei regionalizmu.
 7. Wschodnie pogranicze kulturowe.
 8. Komunikacja niewerbalna (w tym w szczególności zagadnienia małej architektury sakralnej i semiotyki cmentarza).
 9. Religijność i pobożność tradycyjna.
 10. Problematyka tradycji i wartości.
 11. Instytucje kultury i ich funkcje; organizacja życia kulturalnego.
 12. Pisarstwo ludowe – historia i współczesność.

 Inna działalność:

- przewodniczący (od 2012 r.) powołanego 10 maja 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego; Po wygaśnięciu mandatu Zespołu – od 9 kwietnia 20014 roku przewodniczący Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej 22 listopada 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- członek komitetów i stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – wieloletni prezes Oddziału w Lublinie – trzy poprzednie kadencje do 2015 roku i członek Zarządu Głównego (dwie kadencje); członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – przez jedną członek ZG, członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego;

- przewodniczący Rady Naukowej przy ZG Stowarzyszenia Twórców Ludowych;   0d 10 lat;           

- członek Komisji Etnolingwistycznej PAN;

- członek Komisji Polsko-Ukraińskich Zawiązków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie;

- Przewodniczący Rady Programowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (poprzednie dwie kadencje) i wieloletni konsultant merytoryczny tej instytucji;

- wieloletni członek komisji Ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga (w ostatnich 8 latach przewodniczący);

- członek jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (w ostatnich 10 latach przewodniczący) itp.

- od 2016 członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

- przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroże” w Lublinie; kadencja 2013-2016 i bieżąca;

- przewodniczący Rady Muzeum Wsi Lubelskiej; kadencja 2013-2016;

- członek Rady Naukowej Instytutu Oskara Kolberga; 0d 2013 do dziś;

 - redakcje: red. naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Twórczość Ludowa”, członek kolegium „Etnolingwistyki”; współpracownik miesięcznika „Tanew” i „Kwartalnika Romskiego”; w okresie studiów – sekretarz redakcji studenckiego czasopisma naukowego „Językoznawca”;

- red. naczelny ogólnopolskiej serii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Archiwum Etnograficzne”; członek Komitetu redakcyjnego serii PTL „Dziedzictwo Kulturowe” oraz Biblioteki „Literatury Ludowej”.

 Rozwój naukowy kadry:

- promotor sfinalizowanych już 7 prac doktorskich (otwartych kolejnych 8 przewodów);

-  promotor ponad 190 prac magisterskich (dodatkowo ok. 150 prac licencjackich), na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska oraz bibliotekoznawstwo, etnologia;

- recenzent dwu habilitacji i sześciu doktoratów.

 - w ramach działalności w Uniwersytecie: organizator i koordynator studiów kulturoznawczych – począwszy od ich założenia – w Lublinie oraz w Kolegium UMCS w Biłgoraju, a ostatnio także w Radomiu i współautor programu tych studiów;

- współtwórca Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz założyciel wcześniej Pracowni,  Zakładu Kulturoznawstwa a następnie Zakładu Kultury Polskiej;

- inicjator i realizator wniosku  dającego możliwość doktoryzowania na UMCS w zakresie kulturoznawstwa;

- powołanie studiów doktoranckich w zakresie kulturoznawstwa – realizacja od roku akademickiego w2010/11;

- inicjator i współautor programu nowego kierunku studiów – etnologii – od roku 2010/11;

- organizator wielu konferencji naukowych (międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych)

- wieloletni kurator i opiekun studenckich kół naukowych: najpierw „Językoznawców” – w okresie pracy w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, a później „Kulturoznawców” oraz Folklorystów i Etnologów” – w czasie pracy już na rzecz kulturoznawstwa;

- współorganizator badań nad kulturą tradycyjną i regionalną, w tym zorganizowanych kilkunastu (siedemnastu) już terenowych obozów badawczych;

- członek Komisji Senackiej UMCS ds. Rozwoju;

- członek Rady Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS; już trzecia kadencja;

- członek Kolegium Dziekańskiego (2000 -2015).

 Nagrody i odznaczenia:

 Nagrody naukowe:

1978: indywidualna nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

1987 – dwie nagrody zespołowe III stopnia Ministra Nauki za udział w zespołowych publikacjach książkowych;

2001 – indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną „Kategoria przestrzeni w folklorze” oraz Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego;

2004 – Ludowy Oskar – za wydarzenie folklorystyczne w roku 2003 (za wydanie dwu książek).

- kilkukrotne nagrody Rektora UMCS, w tym ostatnio nagroda II stopnia w roku 2010 i 2011.

- nagroda naukowa (zespołowa) Marii Curie, październik 2012;

- nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grudzień 2012.

 Inne nagrody i odznaczenia:

1985 – Złota Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury;

1985 – Srebrny Krzyż Zasługi;

1988 – Srebrna Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Lublina”;

1993 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki;

1997 – Indywidualna Nagroda Ministra Kultury i Sztuki;

1998 – Złoty Krzyż Zasługi;

2002 – Medal Komisji Edukacji Narodowej;

2002 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polski”;

2008 – Medal Prezydenta Lublina;

2009 – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2010 – Medal Złoty „Za długoletnią służbę”;

2010 –  Honorowa nagroda Samorządu Gminy Borki – 30.I.2010;

2012 –  Dyplom Marszałka Woj. Lubelskiego;

2016 – Złoty medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”;

2017 – Nagroda im. Oskara Kolberga przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 
Follow UMCS: