The adressbook

dr Justyna Gerłowska

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-0119-9077
https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Gerlowska
https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=ger%C5%82owska+justyna&btnG=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56180398000
Konsultacje

Konsultacje dla studentów


środa 9.30-11.30


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160873 


Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym (w formie video-konferencji) po wcześniejszym kontakcie mailowym


Konsultacje instytutowe


wtorek 9.30-11.30


 

Adres

Głeboka 45 budynek B
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Gerłowska J., Dmitruk K., Rejdak K.. Facial emotion mimicry in older adults with and without cognitive impairments due to Alzheimer's disease. AIMS Neuroscience, 2021, 8(2): 226-238. doi: 10.3934/Neuroscience.2021012 
 
Góra, K., Bijas, K., Dziubek, J.N., Korniluk, A., Kurtyka, J., Ledwoń, A., Gerłowska, J. (2020). Students’ Welfare during SARS-CoV-2 Pandemic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(3) doi: 10.17951/j.2020.33.3.261-278

J. Gerłowska, M. Furtak-Niczyporuk & K. Rejdak (2020) Robotic assistance for people with dementia: a viable option for the future?, Expert Review of Medical Devices, 17:6, 507-518, DOI: 10.1080/17434440.2020.1770592
 

J. Gerłowska, U. Skrobas, K. Grabowska-Aleksandrowicz, A. Korchut, S. Szklener, D. Szczesniak-Stanczyk, D. Tzovaras, K. Rejdak (2018) Assessment of perceived attractiveness, usability, and societal impact of a multimodal robotic assistant for ageing patients with memory impairments. Front. Neurol., 01 June 2018 https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00392

 J. Gerłowska (2018) Zaburzenia pamięci u osób starszych.Medycyna Praktyczna. Neurologia. Dostęp on-line https://www.mp.pl/neurologia/otepienie/180513,zaburzenia-pamieci-u-osob-starszych#komentarze

Tłumaczenie User Experience Questionnaire (dostęp on-line http://www.ueq-online.org/)

Wystąpienia na XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 11-14.10.2017 Gdańsk (dostęp on-line https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/issue/view/4147)

- prezentacje ustne:

ID: 1974  J. Gerłowska, U. Skrobas, K. Grabowska-Aleksandrowicz, A. Korchut, S. Szklener, K. Rejdak, Konsorcjum RAMCIP (Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej) Robot asystent dla osoby starszej z zaburzeniami pamięci: opinie użytkowników

- plakatowe:

ID: 1995  J. Gerłowska, K. Grabowska--Aleksandrowicz , A. Korchut, U. Skrobas, S. Szklener, R. Włoch, K. Rejdak, Konsorcjum RAMCIP (Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut DELab, Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologiczne) Postrzegana społeczna istotność zastosowania robota asystenta dedykowanego osobom starszym z zaburzeniami pamięci — opinie użytkowników

ID: 1997  J. Gerłowska, E. Belniak, I. Halczuk, K. Grabowska-Aleksandrowicz, P. Halczuk, A. Mikus, M. Ogórek, A. Pietruczuk, K. Stelmasiak-Kozłowska, E. Szwedo, K. Rejdak (Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej) Poziom wiedzy o chorobach otępiennych wśród polskiej populacji kanapkowej

ID: 2047  A. Korchut, S. Szklener, C. Abdelnour, U. Skrobas, K. Grabowska-Aleksandrowicz, J. Gerłowska, D. Szczęśniak-Stańczyk, K. Rejdak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Research Center and Memory Clinic of Fundació ACE w Barcelonie) Wymagania osób starszych z zaburzeniami poznawczymi w odniesieniu do robotów asystentów

Publikacje zagraniczne:

M. Antona, D. Ioannidi, M. Foukarakis, J. Gerlowska, K. Rejdak, C. Abdelnour, J. Hernández, N. Tantinya, and N. Roberto. 2019. My robot is happy today: how older people with mild cognitive impairments understand assistive robots' affective output. In Proceedings of the 12th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA '19). ACM, New York, NY, USA, 416-424. DOI: https://doi.org/10.1145/3316782.3322777

Filippeschi, A., Peppoloni, L., Kostavelis, I., Gerłowska, J., Ruffaldi, E., Giakoumis, D., Tzovaras, D., et al. (2018). Towards Skills Evaluation of Elderly for Human-Robot Interaction 2018 27th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). https://ieeexplore.ieee.org/document/8525843

C. Abdelnour, N. Tantyna, J. Hernandez, D. Giakoumis, J. C. Ribes, J. Gerlowska, U. Skrobas, A. Korchut, K. Grabowska, S. Szklener, I. Hernandez, M. Rosende-Roca, A. Mauleon, L. Vargas, M. Alegret, A. Espinosa, G. Ortega, D. Sanchez, O. Rodriguez-Gomez, A. Sanabria, A. Perez, P. Canabate, M. Moreno, S. Preckler, A. Ruiz, K. Rejdak, D. Tzovaras, L. Tarraga, M. Boada, 2017. Are there Differences in the Opinion of Patients with Alzheimer disease and their caregivers about having support from a service robot at home?. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, 13(7), pp.P1412-P1413.

A. Korchut, S. Szklener, K. Grabowska-Aleksandrowicz, U. Skrobas, J. Gerłowska, K. Rejdak, Readiness to adopt new technology among people with dementia, 3rd Congress of the European Academy of Neurology (EAN), June 2017, Amsterdam, The Netherlands

Współpraca z konsorcjum RAMCIP
Follow UMCS: