The adressbook

dr Olga Krokowska

dr Olga Krokowska
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


Konsultację oraz wszytskie zajęcia prowadzę na platformie Teams. Poniżej znadują się linki do logowania się na poszczególne zajęcia:


1) Tłumaczenie avista - język rosyjski I rok AR 1 - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a24cd8cee529045ebb0386ba3b66bb140%40thread.tacv2/conversations?groupId=63a07277-9401-4342-8a5c-4a5c75487b42&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


2) Tłumaczenie avista - język rosyjski I rok AR 2 - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a51e171b887394975b3009f4c2e7b6a62%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3da5584-77bf-44a9-9b08-a27aab379661&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


3) Tłumaczenie konsekutywne - język rosyjski III rok - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa26d551e5c0743128d682ae95f99fff8%40thread.tacv2/conversations?groupId=a83c77ee-2974-4c11-ac9d-cc6d26ffc9f3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


4) Praktyczny przekład tekstów specjalistycznych - jezyk rosyjski I rok USM - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a557dc2ca7bb24f0fb40d86bbf1c021d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=7074d551-a6d3-4d8d-bef0-6d009d9f9b6a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


5) Przekład tekstów ogólnych - język rosyjski II rok 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a636093501d344f2cad0a378c0214922e%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d0cc63f-90c6-48eb-979c-8921d9a6523d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


6) Tłumaczenie konsekutywne - język rosyjski I rok USM - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e51e03ff2dd45e3a1f7ed76039cd812%40thread.tacv2/conversations?groupId=8928c999-8aab-4822-8e7b-3ab50e060c02&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


7) Tłumaczenie symultaniczne - język rosyjski II rok USM - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ee68458183540aab0f8459476f3ad47%40thread.tacv2/conversations?groupId=566c0fff-6d18-4cd6-b5ff-7bbfa67656fa&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Konsultacje środa 13.00-14.00, czwartek 13.00-14.00 - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b67ad75a86544ebb2f6c302ba325efd%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d16abcf-a2ba-4c9b-8644-8367e71e1841&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 Follow UMCS: