The adressbook

dr hab. Adam Głaz

dr hab. Adam Głaz
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
INSTYTUT ANGLISTYKI, ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA KULTUROWEGO
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Zakładu, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537 26 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/adam.glaz
https://umcs-pl.academia.edu/AdamGłaz
Konsultacje

2017/2018, sem 2 (pokój 535 lub 522):


pon/Mon 13.00-14.00


czw/Thu 13.00-14.00

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

semantyka kognitywna, językoznawstwo kulturowe, językowy obraz świata (zwłaszcza w perspektywnie porównawczej i w kontekście przekładu)
Follow UMCS: