The adressbook

dr Justyna Kięczkowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021


Poniedziałek 09:40- 11:10


W każdy dzień, po wcześniejszym kontakcie drogą mailową.


Platforma MS Teams


kod dostępu un4x25m


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a128ebc745e0b484dad87a583890acbbd%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ee45065-7c03-4b46-8932-a520acf6c0d0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS -2005r. uzyskanie tytułu magistra. Praca magisterska " Ruchy alterglobalistyczne jako forma obywatelskiego nieposłuszeństwa" napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Pietrasia.

Dyplom studiów podyplomowych 2010 r. Zdrowie Publiczne - Zarządzanie i Ekonomika w ochronie zdrowia na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Tytuł doktora nauk humanistycznych 2012 r., praca doktorska "Polityka ochrony zdrowia III Rzeczypospolitej Polskiej" przygotowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Dziemidok - Olszewskiej.

 

Zainteresowania badawcze:

1. Bezpieczeństwo zdrowotne

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego

3. Bezpieczeństwo społeczne

4. Bioterroryzm

5. Cyberprzestrzeń i jej wymiar prawno-instytucjonalny

6. Strategie bezpieczeństwa państw

7. Polityka ochrony zdrowia w wymiarze globalnym

 

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2017/2018

1. Polityka UE w zakresie ochrony zdrowia

2. Zagrożenia epidemiologiczne dla bezpieczeństwa narodowego

3. System bezpieczeństwa narodowego Polski

4. Strategie bezpieczeństwa narodowego

5. Cybezprzestrzeń w prawie międzynarodowym

6. Polityka Polski bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

7. Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

8. Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie globalizacji

9. Bezpieczeństwo zdrowotne

10. Technologie informacyjne

11. Zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne

12. Międzynarodowa Ochrona Środowiska

 

 

Wybrane aktywności oraz funkcje:

Sektetarz Czasopisma Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Autor i Recenzent pdręczników do Wiedzy o Społeczeństwie Wydawnictwa Nowa Era

Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo zdrowotne z zglobalizowany środowisku międzynarodowym"

Opiekun II roku, I st Bezpieczeństwa Narodowego 


Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze letnim:

III rok, Bezpieczeństwo Narodowe specj. Zarządzanie bezp. międzynarodowym, I st.

Wykład, Wirtualny Kampus: Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego, kod dostępu:2MZBZP2021

 

II rok, Bezpieczeństwo Narodowe specj. Zarządzanie bezp. międzynarodowym, I st.

Wykład, Wirtualny Kampus: Zagrożenia kulturowo - cywilizacyjne, kod dostępu 2ZK-C2021

 

III rok, Stosunki Międzynarodowe, spej. Bezpieczeństwo międzynarodowe, I st.

Wykład, Wirtualny Kampus: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, kod dostępu 2ZSK2021

 

II rok, Bezpieczeństwo Narodowe spej. Zarządzanie bezp. międzynarodowym, I st.

Ćwiczenia, Ms Teams: Zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne, kod dostępu igr4rww

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2cd24a305d9447fdb38abdc1bd1ffdd0%40thread.tacv2/conversations?groupId=35d09a95-2438-41cf-9396-ad5a008c9676&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

III rok, Bezpieczeństwo Narodowe spej. Zarządzanie bezp. międzynarodowym, I st.

Ćwiczenia, Ms Teams: Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego: kod dostępu dxfyt49

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3addcf4119876643d69f2009b78884523e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c064e834-abca-4142-9617-bfd297f48604&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

II Bezpieczeństwo Narodowe specj. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, II st.

Ćwiczenia, Ms Teams:Zarządzanie kryzysami informatycznymi, kod dostępu mqh1vun

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf01912717ee4b42a7f704216e1b0212%40thread.tacv2/conversations?groupId=43bbd2e6-0e01-461e-9e32-789e91ead3ad&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Bezpieczeństwo Narodowe specj. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, II st., studia niestacjonarne

Wykład, MS Team/Wirtualny Kampus: Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie globalizacji, kod dostępu bkgtoem

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aea26e1e8f18f4d95b36715f9fc91726f%40thread.tacv2/conversations?groupId=80d8c8fe-c695-4f4c-a070-ad4932bd26e7&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

 
Follow UMCS: