The adressbook

dr Justyna Kięczkowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym


Środa 11:10-12:30


pok. A509


MS Teams po wcześniejszym umówieniu.


 


 

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS -2005r. uzyskanie tytułu magistra. Praca magisterska " Ruchy alterglobalistyczne jako forma obywatelskiego nieposłuszeństwa" napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Pietrasia.

Dyplom studiów podyplomowych 2010 r. Zdrowie Publiczne - Zarządzanie i Ekonomika w ochronie zdrowia na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Tytuł doktora nauk humanistycznych 2012 r., praca doktorska "Polityka ochrony zdrowia III Rzeczypospolitej Polskiej" przygotowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Dziemidok - Olszewskiej.

 

Zainteresowania badawcze:

1. Bezpieczeństwo zdrowotne

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego

3. Bezpieczeństwo społeczne

4. Bioterroryzm

5. Cyberprzestrzeń i jej wymiar prawno-instytucjonalny

6. Strategie bezpieczeństwa państw

7. Polityka ochrony zdrowia w wymiarze globalnym

 

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2017/2018

1. Polityka UE w zakresie ochrony zdrowia

2. Zagrożenia epidemiologiczne dla bezpieczeństwa narodowego

3. System bezpieczeństwa narodowego Polski

4. Strategie bezpieczeństwa narodowego

5. Cybezprzestrzeń w prawie międzynarodowym

6. Polityka Polski bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

7. Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

8. Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie globalizacji

9. Bezpieczeństwo zdrowotne

10. Technologie informacyjne

11. Zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne

12. Międzynarodowa Ochrona Środowiska

 

 

Wybrane aktywności oraz funkcje:

Sektetarz Czasopisma Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Autor i Recenzent pdręczników do Wiedzy o Społeczeństwie Wydawnictwa Nowa Era

Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo zdrowotne z zglobalizowany środowisku międzynarodowym"

Opiekun II roku, I st Bezpieczeństwa Narodowego 


Ogłoszenia

 

 

BN, II rok, I st., specj. zarzadzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne, kod: 861dra

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTuSlQXKjzxnHAipsgaXHfdbO61IJQuiKtt88e7qznAc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc3abf95-d194-4950-a50a-69abc3da2ad4&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Zagrożenia epidemiologiczne bezpieczeństwa narodowego, kod: j5573ui

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anz-_0eG5aV5aMSXhKsASvtA0rppJgRKItAH8fC29Lcw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffda8768-be2d-424d-a9fe-7e01ab620861&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

BN, II rok, Ist., specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

Zagrożenia epidemiologiczne bezpieczeństwa narodowego, kod: j5573ui

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anz-_0eG5aV5aMSXhKsASvtA0rppJgRKItAH8fC29Lcw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffda8768-be2d-424d-a9fe-7e01ab620861&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

SM, III rok, Ist., specj. Bezpieczeństwo międzynarodowe

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, kod: lzqvvcs

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aB8SKCohc6f9GfMa9QIuoFQZvBR1qdCfhEOUkfLPA4q81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4eee7422-719f-46af-84c0-e96e340083fc&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b