The adressbook

dr Justyna Kapral-Piotrowska

dr Justyna Kapral-Piotrowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek godz. 9.00-10.00 


czwartek godz. 12.00 -13.00


dyżur stacjonarny pok. 123 B Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Adres

Akademicka 19 pok 123 B
20-033 Lublin

Działalność naukowa

 Problematyka badawcza:

1. Oddziaływanie związków naturalnych na błony biologiczne w wybranych modelach badawczych - ich lokalizacja oraz orienatcja w dwuwarstwie lipidowej oraz wpływ na dynamiczne i strukturalne właściwości błon,

2. Molekularne mechanizmy działania flawonoidów.

3. Wpływ związków naturalnych na morfologię, ultrastrukturę i żywotność komórek prawidłowych i nowotworowych.

 

Umiejętności zawodowe:

morfologiczna identyfikacja typów śmierci komórkowej, hodowle komórkowe, mikroskopia świetlna oraz fluorescencyjna, skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa (SEM i TEM), absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)

 

Publikacje naukowe w czasopismach  z listy Journal Citation Reports (JCR):

Pawlikowska-Pawlęga B., Kapral J., Gawron A., Stochmal A., Żuchowski J., Pecio Ł., Luchowski R., Grudziński W., Gruszecki W.I. 2018. Interaction of quercetin derivate - lensoside A <beta> with liposomal membranes. BBA -Biomembranes 1860: 292-299

Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A., Pawlikowska-Pawlęga B., Janusz G., Kapral-Piotrowska J., Ruminowicz-Stefaniuk M., Skrzypek T., Zięba E. 2020. Oxalate oxidase from Abortiporus biennis - protein localisation and gene sequence analysis. International Journal of Biological Macromolecules 148: 1307-1315

Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Łopucki R., Mroczak R., Jarosz-Wilkołazka A. 2020. Serine protease inhibitors - new molecules for modyfication of polymeric biomaterials. Biomolecules 10 (1), 83; doi:10.3390/biom10010082

Polak J., Wlizło K., Pogni R., Petricci E., Grąz M., Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Jarosz-Wilkołazka A. 2020. Strucutre and Bioactive Properties of Novel Textile Dyes Synthesised by Fungal Laccase. Internatinal Journal of Molecular Sciences  21, 2052; doi:10.3390/ijms21062052

Maciejczyk A., Kapral-Piotrowska J., Sumorek-Wiadro J., Zając A., Grela E., Luchowski R., Gruszecki I. W., Lemieszek M., Wertel I., Pecio Ł., Żuchowski J., Skalicka-Woźniak K., Pawlikowska-Pawlęga B., Hułas-Stasiak M., Rzeski W., Rola R., Jakubowicz-Gil J. 2021. Lensoside Aβ as an Adjuvant to the Anti-Glioma Potential of Sorafenib. Cancers 13(11): 2637