The adressbook

prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
Stanowisko
profesor
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII, KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Funkcje
Dziekan, Kierownik Katedry
Telefon
+48 815377766; +48 815375549; +48 815375716
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://hektor.umcs.lublin.pl/~annad
Konsultacje

poniedziałek: 15:00-17:00 (zdalne, aplikacja Teams, Zespół Konsultacje, kod 28v9jac)

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-033 Lublin

O sobie

Spis publikacji, cytowania, h-index - zobacz mój ResearcherID ( F-2246-2010 ) (ISI Web of Science)

 

Więcej informacji (tematyka badań, współpraca krajowa i międzynarodowa, spis publikacji, informacja o moim poprzednim Zakładzie Adsorpcji i moim zespole w Zakładzie Adsorpcji), na mojej stronie:

Projekty edukacyjne:

Projekt „Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej” FSS/2008/X/D5/W/0032, okres realizacji: 2009.03.01 - 2011.06.30 (638 tys. PLN) (koordynator).

Inne:

 

 


Działalność naukowa

Kierunki badań:

 • Badania procesów usuwania herbicydów, barwników i związków aromatycznych, związków o aktywności biologicznej z roztworów wodnych na materiałach węglowych, glinokrzemianach, kompozytach.
  • Doświadczalne badania procesów równowagowych, kinetyki adsorpcji, zależności temperaturowych, termodesorpcji.
  • Opis danych doświadczalnych w ramach teorii adsorpcji na energetycznie niejednorodnych ciałach stałych.
 • Synteza i badanie właściwości steukturalnych i powierzchniowych mezoporowatych materiałów krzemionkowych, węglowych, kompozytowych.
 • Badania właściwości adsorpcyjnych oraz niejednorodności energetycznej i geometrycznej nanomateriałów.
  • Badania właściwości fizykochemicznych czystych i modyfikowanych materiałów.
  • Ocena wpływu metody oraz warunków modyfikacji na właściwości powierzchni materiałów.
 • Synteza i badania właściwości fizykochemicznych adsorbentów z chemicznie związaną fazą białek.

Projekty badawcze:

1. Projekt badawczy KBN 3 T09B 0017 17 (1999 – 2002) Synteza, badania fizykochemiczne i zastosowanie w chromatografii cieczowej porowatych polimerów fenolowo-formaldehydowych i melaminowo-formaldehydowych (główny wykonawca).

2. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Edukacji 3 T09B 114 29 (2006 - 2008) Nanostrukturalne katalizatory niskotemperaturowego utleniania CO i związków organicznych (wykonawca).

3. European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant AgreementNo PIRSES-GA-2008-230790, Hybrid nanocomposites and their applications, COMPOSITUM (wykonawca).

4. Projekt badawczy “Hybrid polydimethylsiloxane – modified silicas materials as protective coatings: structural and hydrophobic – hydrophilic properties” carried out at the Maria Curie-Sklodowska University from 1st of September 2013 to 30st of June 2014 by Dr. Iryna Sulym (International Visegrad Fund, Сontract number 51300077) (supervisor).

5. European Community's Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant AgreementNoPIRSES-GA-2013-612484, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, NanoBioMat (1.01.2014 – 31.12.2017) (koordynator) (319 200 EUR).

6. Projekt badawczy Opus 5 DEC-2013/09/B/ST4/03711 (2014 - 2017) Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne (kierownik - prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) (główny wykonawca).

Ostatnie publikacje:

1. Y. Bolbukh, K. Terpiłowski, R. Kozakevych, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, Modified silicas with different structure of grafted metylphenylsiloxane layer, Nanoscale Research Letters, 2016, 11:290, 1-15, doi: 10.1186/s11671-016-1513-7 (IF2016/17=2,833)

2. A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, A. Świątkowski, B. Buczek, Adsorption of chlorophenoxy pesticides on activated carbon with gradually removed external particle layers, Chemical Engineering Journal, 2017, 308, 408-418, doi.org/10.1016/j.cej.2016.09.082 (IF2017=6,735)

3. I. Sulym, O. Goncharuk, D. Sternik, K. Terpilowski, A. Derylo-Marczewska, M.V. Borysenko, V. M. Gun’ko, Nanooxide/polymer composites with silica@PDMS and ceria-zirconia-silica@PDMS: textural, morphological and hydrophilic/hydrophobic features, Nanoscale Research Letters, 2017, 12: 152, DOI 10.1186/s11671-017-1935-x, (IF2016/17=2,833)

4. I. Protsak, V. Tertykh, E. Pakhlov, A. Derylo-Marczewska, Modification of fumed silica surface with mixtures of polyorganosiloxanes and dialkyl carbonates, Progress in Organic Coatings, 2017, 106, 163-169, doi: 10.1016/j.porgcoat.2017.01.020 MAY 2017 (IF2017=2,955)

5. M. Zienkiewicz-Strzałka, M Błachnio, R.B. Kozakevich, Y.M. Bolbukh, A. Deryło-Marczewska, V.A. Tertykh, Silver nanoparticles deposited on pyrogenic silica solids. Preparation and textural properties, Adsorption Science and Technology, 2017, 35, 714-720, doi: 10.1177/0263617417707599 (IF2016/17=0,754)

6. M. Śliwińska-Bartkowiak, A. Sterczyńska, A. Deryło-Marczewska, M. Zienkiewicz-Strzałka, K. Domin, The surface properties of Al functionalized mesoporosus MCM-41 nanopores; the melting behavior of water in Al-MCM nanopores, Langmuir, 2017, 33, 11203-11216, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b02172 (IF2017=3,789)

7. M. Błachnio, T.M. Budnyak, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, V.A. Tertykh, Application of chitosan-silica hybrid composites for the removal of dyes from aqueous solutions, Langmuir, 2018, 34 (6), 2258–2273, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b04076 (IF2017=3,789)

8. P. Klonos, I.Y. Sulym, D. Sternik, P. Konstantinou, O.V. Goncharuk, A. Deryło-Marczewska, V.M. Gun’ko, P. Pissis, A. Kyritsis, Morphology, crystallization and rigid amorphous fraction in PDMS adsorbed onto carbon nanotubes and graphite, Polymer, 2018, 139, 130-144, /doi.org/10.1016/j.polymer.2018.02.020 (IF2017=3, 483)

9. R. Kozakevych, A. Korobeinyk, Y. Bolbukh, V. Tertykh, L. Mikhalovska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Preparation and characterization of nanocomposite polyvinyl chloride films with NO generating activity, Applied Nanoscience, 2018, , 1-8, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0693-0 (IF2017=2,951)

10.P. Klonos, Yu. Bolbukh, C.S. Koutsiara, K. Zafeiris, O.D. Kalogeri, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, P. Pissis, Morphology and molecular dynamics investigation of lowmolecular weight PDMS adsorbed onto Stöber, fumed, and solgel silica nanoparticles, Polymer, 2018, 148, 1-13, doi.org/10.1016/j.polymer.2018.06.019 (IF2017=3,483)

11.V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena, Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 529, 273-282, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.06.019 (IF2017=5,091)

12. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, R. Kozakevych, Silica nanocomposites based on silver nanoparticles-functionalization and pH effect, Applied Nanoscience, 2018, 8(7), 1649-1668, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0837-2 (IF2017=2,951)

13. M. Blachnio, A. Derylo-Marczewska, A.W. Marczewski, M. Seczkowska, Phenoxyacid pesticide adsorption on activated carbon – equilibrium and kinetics, Chemosphere, 2019, 214, 349-360, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.09.088 (IF2017=4,427)

14. A. Sterczyńska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, M. Śliwińska-Bartkowiak, Surface properties of synthesized nanoporous carbon and silica matrices; the melting behaviour of deuterated water confined inside these matrices, JOVE, Journal of Visualized Experiments, (RG IF2015=1,24)

15. A. Deryło-Marczewska, K. Skrzypczyńska, K. Kuśmierek, A. Świątkowski, M. Zienkiewicz-Strzałka, The adsorptive properties of oxidized activated carbons and their applications as carbon paste electrode modifiers, Adsorption, DOI: 10.1007/s10450-019-00016-6 (IF2017=1,829)

 
Follow UMCS: