The adressbook

dr Agnieszka Demczuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

nr pokoju A5.60


 


AKTUALNOŚCI 2020/2021 DYDAKTYKA


DYŻURY semestr letni 2020/2021


czwartek 16.15-17.45, piątek 14.30-16.00


Zapraszam na platformę MS Teams (opcja czat).


Zapraszam na wykłady online na Platformę Wirtualnego Kampusu


Semestr letni 2020/2021 (zajęcia od 25 lutego 2021)


Prawo mediów (DiKS), Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11342 Hasło: PM_2021


Ochrona praw człowieka (BN), Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11349 Hasło: OPC_BN_2021


Ochrona praw człowieka (fakultet PM), Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11359 Hasło: OPC_PM_2021


Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (BN), Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11362 Hasło: MPHKZ_BN_2021


Prawo administracyjne (BN), Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11365 Hasło: PAM_BN_2021


Ochrona praw człowieka (BN), niestacjonarne), Wirtualny Kampus: Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11740 Hasło: OPC_BN_NIEST_2021


RCID: 0000-0003-2691-2043  https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Demczuk/info 


Adres e-mail: ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl


 


---------------------------------


ARCHIWUM


INFORMACJA!


Serdecznie zapraszam studentki/studentów w roku 2018/2019 (semestr zimowy) na wykład ogólnouniwerystecki 


Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym


środa, 12.45-14.15, aula Daszyńskiego, Wydzial Politologii

O sobie

Komentarze eksperckie online:

Polska, Bałkany a Unia Europejska - jak dezinformacja wpływa na europejskie społeczeństwo, Debata online, 19 marca 2021 r., https://www.facebook.com/events/275214554203301/ 

Zoom na świat: Wojny informacyjne, Centrum Stosunków Międzynarodowych, debata ekspercka, 9 lutego 2021, Facebook: https://fb.watch/3zCT3HonDj/   

A. Demczuk, Prawa człowieka: wczoraj i dziś. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, UMCS Biuro Prasowe https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,miedzynarodowy-dzien-praw-czlowieka,96647.chtm  https://www.youtube.com/watch?v=SWXSZO5YCBU&feature=youtu.be 

A. Demczuk, Niemiecka "ustawa Facebooka", 2020, StopFake.org, https://www.stopfake.org/pl/niemiecka-ustawa-facebooka/  

A. Demczuk, Ustawodawstwo antyfejkowe, 2020, StopFake.org, https://www.stopfake.org/pl/jak-rosja-wykorzystuje-pandemie-do-walki-z-zachodem/ 

A. Demczuk, Jak skutecznie bronić się przed dezinformacją? O wybranych inicjatywach fact-checkingowych i roli fact-checkerów, 2020, StopFake.org, https://www.stopfake.org/pl/jak-skutecznie-bronic-sie-przed-dezinformacja-o-wybranych-inicjatywach-fact-checkingowych-i-roli-fact-checkerow/ 

A. Demczuk, Jak skutecznie bronić się przed dezinformacją? O idei fact-checkingu, 2020, StopFake.org, https://www.stopfake.org/pl/jak-skutecznie-bronic-sie-przed-dezinformacja-o-idei-fact-checkingu/ 

A. Demczuk, W. Baluk, Biuletyn Monitoring Propagandy i Dezinformacji 2020, nr 1, ISSN 2719-5082, https://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,11507,biuletyn-monitoring-propagandy-i-dezinformacji-1-2020,92511.chtm 

A. Demczuk, 2020, Myślę i czuję, więc nie lajkuję i nie hejtuję. O paradoksie tolerancji, demokracji i Facebooka, webinarium "Otwarte Głowy", Fundacja PRE, WSPiA, https://www.facebook.com/fundacjapre/videos/807145403402994 

Wykształcenie:

2007 Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

1999 Magisterium, Wydział Prawa i Administracji, UMCS w Lublinie

1999 Magisterium, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

Zatrudnienie:

2019 (od) Adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, WPiD

2008-2019 Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka, Wydział Politologii, UMCS w Lublinie

2004-2008 Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie (koordynacja Festiwalu Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie; https://watchdocs.pl/2019/f/ oraz współkoordynacja Programu Courtwatch – Obserwator Sądu - monitoring pracy sądów i dostępności do sądu w świetle konstytucyjnej zasady jawności postępowań sądowych. 

2000-2004 Związek Gmin Lubelszczyzny w Lublinie

Projekty badawcze, staże, wyjazdy studyjne, inne:

2020- 2023 udział w projekcie badawczym Horyzont 2020 pt. Ochrona praw podstawowych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia  (“Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services”), UMCS, Catholic University of Leuven, University of Macerata, Eurocentro SRL, REINITIALISE H2020-WIDESPREAD-2020-5, nr 952357 Reinitialise – Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services 

2020 objęcie funkcji kierownika Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Publicznej w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, https://www.umcs.pl/pl/zespol-badan-propagandy-i-dezinformacji,19919.htm  

2020 (od) współredakcja z prof. W. Balukiem Biuletynu "Monitoring Propagandy i Dezinformacji", wydawca Pracownia Badań Propagandy i Dezinformacji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Publicznej WPiD UMCS, ISSN 2719-5082 https://www.umcs.pl/pl/biuletyn-monitoring-propagandy-i-dezinformacji-,21323.htm  

2019 (czerwiec) współorganizacja ze Stowarzyszeniem im. Prof. Z. Hołdy i Kooperatywą Trenerską warsztatów Tydzień Konstytucyjny dla nauczycieli/ek pt.: "Jak ciekawie uczyć o Konstytucji RP?"; http://stowarzyszenieholda.pl/projekty/tydzien-konstytucyjny/ 

2019-2020 współrealizacja z Polską Fundacją im. R. Schumana projektu grantowego Civitates - Front Europejski, działania na rzecz wzmocnienia narracji proeuropejskiej w social media (kampanie informacyjne, fact-checking, inicjatywa Wojownicy Klawiatury); https://fronteuropejski.pl/ 

2018 (od) członkostwo w Homo Faber; https://www.hf.org.pl/ao/index.php; Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej

2018 (listopad) XXII Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach 

2018 (październik-listopad) Udział w pilotażowym programie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Monitoring samorządowej kampanii prezydenckiej pod kątem ksenofobii metodą social listening

2017, 2020 4. i 8. Tydzień Konstytucyjny, organizowany przez Stowarzyszenie im. Prof.  Zbigniewa Hołdy, lekcje dla uczniów z wiedzy o Konstytucji RP, program edukacyjny skierowany do ponad 500 szkół w Polsce

2016-2019 Program badawczy "Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa" koordynowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS w Lublinie

2015 (od) udział w sieci NISPAcee, The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

2013 (od) członkostwo w Stowarzyszeniu im. prof. Z. Hołdy w Warszawie

2013-2017 Patronat naukowy w ramach Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda, UMCS w Lublinie 

2012 -2019 współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i organizacja seminariów pt. "Policja a prawa człowieka" dla komendantów policji w województwie lubelskim z zakresu praktycznej relizacji gwarancji prawnych wolności od tortur, wolności zgromadzeń, a także dot. reakcji na zjawisko przemocy domowej, mowy nienawiści i hejtu w cyberprzestrzeni i inne.

2012-2014 lokalna koordynacja w projekcie "Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych" w ramach Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie

2011 wyjazd studyjny, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

2009-2012 Przewodniczenie Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Prawach Człowieka w okręgu lubelskim

2009 (od) wykłady z zakresu ochrony praw człowieka dla lekarzy-stażystów w Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie

2006 Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie

2004-2006 Grant doktorancki, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, tytuł badań naukowych: "Dostęp do informacji publicznej w Polsce"

2003 wyjazd studyjny, Hungarian Telecottage Association, Budapeszt

2002 praktyka doktorancka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

2002-2004 współpracowała z administracją publiczną w województwie lubelskim w ramach wdrażania wymogów ustawowych w zakresie dostępu do informacji publicznej online. Jest współautorką pierwszych w Polsce kompleksowych badań empirycznych przeprowadzonych w 2002 roku dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim i podlaskim.  

Publikacje:

Demczuk A., SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021 (w druku)

Demczuk A., Dostęp do informacji publicznej jako element kształtujący partycypację społeczną, (w:) Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie, (red.) M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, s. 29-57.

Demczuk A., The Discriminatory Legalism Strategy and Hate Speech Cases in Poland. The Role of the Commissioner for Human Rights In Fighting Discrimination, Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia, Vol XXVII, 2, 2020, s. 127-148 https://journals.umcs.pl/k/article/view/11252/8579 

Demczuk A., Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2020, ss. 507 https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5327/wolnosc-wypowiedzi-w-spoleczenstwie-informacyjnym 

Demczuk A., "Wojownicy Klawiatury". Fact-checking i komunikowanie wiedzy o Unii Europejskiej w mediach społecznościowych, (w:) Komunikowanie interdyscyplinarne, (red.)  M. Nowina-Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, A. Hess, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 131-162, https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/ebook-WKD-2020-Komunikowanie-interdyscyplinarne-1.pdf/13b342ff-fcea-4060-9e36-570666d0c943 

Demczuk A., Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności w społeczeństwie informacyjnym - wybrane aktualne refleksje, "Polityka i Społeczeństwo" 2020, nr 1 (18), s. 20-40, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-95e6fddd-0ec4-417a-b76f-3dd046ba9da6  

Demczuk A., Monitoring samorządowej kampanii prezydenckiej w Lublinie metodą social listening pod kątem mowy ksenofobicznej w cyberprzestrzeni, (w:) Współczesne wyzwania cyfryzacji - przegląd i badania (red.) A. Surma, E. Chodźko, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 196-210.

Demczuk A., "Prawo do bycia zapomnianym" jako szczególne prawo jednostki do kontroli informacji o sobie w społeczeństwie informacyjnym w kontekście RODO, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2018, 16 (4), cz. 2, s. 87-102, http://wzr.ug.edu.pl/.zif/15_6.pdf 

Demczuk A., Fenomen ruchu antyszczepionkowego, czyli fake news i postprawda  na usługach hipotezy A. Wakefielda, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura 2018, 10 (4), s. 92-113, https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4849 

Demczuk A., Wolność sumienia i wyznania w polskim prawie i praktyce na tle europejskich standarów ochrony, (w:) Politologia religii, (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 311-327, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5098/politologia-religii 

Demczuk A., Deficyt praw człowieka we współczesnej demokracji liberalnej. Kryzys prawno-instytucjonalny czy doktrynalny?, (w:) Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, (red.) M. Malczyńska-Biały, K. Żarna, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2018, s. 11-26 https://www.naukowa.pl/Ksiazki/naruszenia-praw-czlowieka-we-wspolczesnym-swiecie-1471456 

Demczuk A., Wybrane aspekty mowy nienawiści wobec uchodźców we współczesnej Polsce, (w:) Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 399-423, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5049/polityka-migracyjna-w-obliczu-wspolczesnych-wyzwan-teoria-i-praktyka 

Demczuk A., Biuletyn Informacji Publicznej. Pierwsze doświadczenia w elektronicznej administracji w Polsce, (w:) Wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Polskie i ukraińskie doświadczania, (red.) E. Kołtun-Kancik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 39-72, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5020/wyzwania-spoleczenstwa-informacyjnego-polskie-i-ukrainskie-doswiadczenia 

Demczuk A., Postprawda i mowa nienawiści - jako nowe narzędzia prowadzenia polityki w społeczeństwie informacyjnym, (w:) Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, (red.) T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Wydawnictwo Naukowe Ignatianum, Kraków 2018, s. 163-185, https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/postprawda_2.pdf 

Demczuk A., Etyka mediów w czasach post-prawdy i mowy nienawiści, (w:) Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania, (red.) L. Karczewski, H. A. Kretek, Wydawnictwo Państwowa Szkoła Zawodowa, Racibórz 2017, s. 191-198.

Demczuk A., Komitet Obrony Demokracji - nowy ruch społeczny czy grupa interesu?, (w:) Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, K. Kamińska-Korolczuk, M Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2017, s. 247-273.

Demczuk A., Komitet Obrony Demokracji - nowy ruch społeczny jako reakcja na kryzys konstytucyjny w Polsce, (w:) Nowe ruchy społeczne, (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 247-265, "Nowe ruchy społeczne", red. Dorota Maj, Maria Marczewska-Rytko, książka » Wydawnictwo UMCS 

Demczuk A., Od raportu Bangemanna do Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia, Vol XXIII, 2, 2016, s. 25-44, http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/27611/czas20956_23_2_2016_2.pdf 

Demczuk A., Brak dostępu do infrastruktury i usług ICT jako nowy typ wykluczenia w społeczeństwie informacyjnym, (w:) Dyskryminacja: przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, (red.) M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 101-118, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/4697/dyskryminacja-przyczyny---przejawy---sposoby-zapobiegania 

Demczuk A., Mierzewska M., Czy skarga konstytucyjna w jej obecnym kształcie jest skutecznym krajowym środkiem odwoławczym w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?, (w:) Dysfunkcje polskiego prawa - jak poprawić system środków prawnych w Polsce?, IX Seminarium Warszawskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016, s. 75-82.

Demczuk A., Encyklopedia politologii. Pojęcia teorie i metody, T. 1, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Wolters Kluwer 2016, mowa nienawiści.

Demczuk A., Wolność wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a polskim prawie i praktyce sądowej, (w:) Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka - praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016, s. 145-156.

Demczuk A., Media vs. władze lokalne - prawne granice krytyki politycznej i praktyka naruszająca w Polsce po 1989 r. (w:) Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, (red.) R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak,  t. 2, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań 2013, s. 42-66

Demczuk A., Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, T. 2, B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, (red.), Wolters Kluwer, 2012, hasła m.in.: Sąd Najwyższy, sądy, sądowy wymiar sprawiedliwości, wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, domniemanie znajomości prawa, odpowiedzialność prawna.

Rybczyńska J.A., Demczuk A., Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/3103/ochrona-praw-czlowieka-w-polsce-po-1989-roku-na-tle-standardow-miedzynarodowych 

Demczuk A., Wolność wypowiedzi w polskim systemie ochrony praw człowieka na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, (red.) J. A. Rybczyńska, A. Demczuk, Wydawnictwo UMCS , Lublin 2012, s. 95-126.

Demczuk A., Rozwój standardu dostępu do informacji publicznej w Polsce na tle postulatu dobrej administracji, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia, Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, (red.) B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Wolter Kluwer, Warszawa 2011, s. 571-583, Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, 2011 (książka) - Profinfo.pl 

Demczuk A., Dostęp do informacji publicznej w Polsce. Analiza krytyczna, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN 2010, 5, s. 194-213, https://docplayer.pl/7471374-Dostep-do-informacji-publicznej-w-polsce-analiza-krytyczna.html 

Pawłowska A., Demczuk A., Концепція електронних прав у міжнародній системі захисту прав людини (The Concept of Electronic Rights in the International System of Human Rights Protection) [w:] Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 3, Рівне 2009, c. 11- 18.

Demczuk A., Pawłowska A., Prawo dostępu do sieci teleinformatycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, [w:] Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, (red.) A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 133-148. 

Demczuk A., Pawłowska A., Progress toward e-government in Poland: Issues and dilemmas, Information Polity 2006, Volume 11, Number 3-4, s. 229-240, https://www.researchgate.net/publication/262360119_Progress_toward_e-government_in_Poland_Issues_and_dilemmas  

Demczuk A., Pawłowska A., Efektywność realizacji projektu Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki samorządu lokalnego (na przykładzie gmin i powiatów województwa lubelskiego), (w:) Sprawność działania administracji samorządowej, (red.) E. Ura, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2006, s. 469-484.

A. Pawłowska, A. Demczuk, Realizacja 1. (informacja) i 2. (interakcja) etapu e-administracji w Polsce (na przykładzie gmin i powiatów Lubelszczyzny) [w:] Informatyka w administracji, (red.) J.S. Nowak, Z. Olejniczak, J.K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 41-54 delibra.bg.polsl.pl/Content/24506/BCPS_27166_2006_Informatyka-w-admini.pdf 

Demczuk A., Pawłowska A., Udostępnianie informacji publicznej online przez gminy i powiaty Lubelszczyzny (w:) Władza lokalna a media, (red.) S. Michałowski, W. Mich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 35-61. 

Demczuk A., Polityka informacyjna prowadzona przez gminy i powiaty na Lubelszczyźnie, (w:) Samorząd terytorialny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, (red.) S. Michałowski i A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 488-502. 

Demczuk A., Tarajko, M. Sakowicz, Informacja publiczna online. Pierwszy etap wdrażania Biuletynu Informacji Publicznej na Lubelszczyźnie, (w:) Samorząd Terytorialny z 2004 r., nr 4, s. 12-27.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

ochrona praw człowieka, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo mediów, prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym, prawne podstawy komunikowania, prawo mediów, podstawy prawa, międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, humanitarny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie i pokrewne, ochrona informacji niejawnych, postprawda i mowa nienawiści we współczesnych mediach, administracja publiczna, prawo administracyjne


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

ochrona praw człowieka, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ochrona wolności wypowiedzi, prawo mediów, organizacje strażnicze w Polsce, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, reforma systemu organów ochrony prawa po 1989 r. w Polsce, dostęp do informacji publicznej, społeczeństwo informacyjne, informatyzacja administracji publicznej, wykluczenie społeczne i informacyjne, koncepcja dobrego rządzenia na pocz. XXI w., polityczny i społeczny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Follow UMCS: