The adressbook

dr Marzena Fiałek

dr Marzena Fiałek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81 537-55-51
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 9.30 - 11.30  (p. 515)

O sobie

W 2017 roku uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Chemii UMCS. 

W 2018 roku rozpoczęcie pracy w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej na stanowisku asystenta. 

W 2021 roku uzyskanie tytułu doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii UMCS. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie pracujących elekrod błonkowych do oznaczania śladowych ilości wybranych pierwiastków metodą woltamperometrii stripingowej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk. 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

1. M. Grabarczyk, M. Adamczyk, A Simple, Fast, and Inexpensive Simultaneous Determination of Trace Bismuth(III) and Lead(II) in Water Samples by Adsorptive Stripping Voltammetry, Journal of Analytical Methods in Chemistry Article ID 1486497 (2017) 1-6. 

2.  M. Grabarczyk, M. Adamczyk, Bismuth film electrode and chloranilic acid as a new alternative for simple, fast and sensitive Ge(IV) quantification by adsorptive stripping voltammetry, RSC ADVANCES 8 (2018) 15215-15221. 

3. M. Grabarczyk, M. Adamczyk, Simple, responsive and cost effective simultaneous quantification of Ga(III) and In(III) in environmental water samples, International Agrophysics 33 (2019) 161-166.

4. M. Adamczyk, M. Grabarczyk, Simple, insensitive to environmental matrix interferences method of trace cadmium determination in natural water samples, Ionics 25 (2019) 1959-1966. 

5. M. Grabarczyk, M. Adamczyk, Application of electrochemical sensor based on lead film electrode in trace vanadium(V) determination by adsorptive stripping voltammetry, IEEE Sensors Journal 19 (2019) 5916-5922. 

6. M. Grabarczyk, M. Adamczyk, C. Wardak, Simultaneous AdSV determination of Ga and In on Hg(Ag)FE electrode by AdSV in presence of cupferron, Ionics 26 (2020) 1019-1027.

7. M. Adamczyk, M. Grabarczyk, Combination of PbFE as an electrochemical sensor and cupferron as a complexing agent for the rapid determination of Mo(VI), Ionics 26 (2020) 3513-3521.

8. M. Adamczyk, M. Grabarczyk, Simple and fast simultaneously determination of In(III) and Ti(IV) using lead modified glassy carbon electrode by stripping voltammetry, Journal of The Electrochemical Society 167 (2020) 126515.

9. M. Adamczyk, M. Grabarczyk, Communication - application of the adsorptive stripping voltammetry to the determination of Ti(IV) content in extracts of stinging nettle leaves, Journal of The Electrochemical Society 168 (2021) 016505.

 10. M. Grabarczyk, M. Adamczyk, New Strategies for the Simple and Sensitive Voltammetric Direct Quantification of Se(IV) in Environmental Waters Employing Bismuth Film Modified Glassy Carbon Electrode and Amberlite Resin, Molecules 26 (2021) 4130.