The adressbook

dr Anna Kiszczak

dr Anna Kiszczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Funkcje
Koordynator
Telefon
81 5372798
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Uwaga: Konsultacje w dniu 16.11. odbędą się online poprzez MSTeams w godzinach 13:20 - 14:20.


Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 odbywają się we wtorki w godzinach 11:20 - 12:20 oraz w czwartki w godzinach 11:30-12:30 w gabinecie 5B (NH). 


W inne dni zapraszam po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną. 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 20-031 Lublin; gabinet 6B (wejście przez 3B)

O sobie

Wykształcenie:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Haliny Chodkiewicz, prof.: Learning from academic texts: A study of student-generated questioning in a reciprocal reading condition in EFL context

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, studia stacjonarne drugiego stopnia, filologia angielska, specjalizacja: glottodydaktyka, tytuł pracy magisterskiej: Exploiting reading history-related texts in EFL instruction in accordance with the principles of functional language analysis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, studia stacjonarne pierwszego stopnia, filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja: literaturoznawstwo, tytuł pracy licencjackiej: The portraits of priests in Frank O'Connor's short stories

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, tytuł pracy dyplomowej: Strategie czytania w celu uczenia się treści przedmiotowych

Kursy prowadzone w roku akademickim 2023/2024:

 • Seminarium licencjackie: dziecko-umysł-język (Wydział Filologiczny)
 • Nauczanie języka przez treść (Wydział Filologiczny)
 • Dydaktyka języka angielskiego w szkole (Wydział Filologiczny)
 • Praktyczne sprawności zintegrowane - język angielski w edukacji (Wydział Filologiczny)
 • Literatura w dydaktyce języka obcego (Wydział Filologiczny)
 • Język nowożytny z elementami języka specjalistycznego (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych) 

Główne zainteresowania naukowe:

 • dydaktyka języków obcych;
 • akwizycja języka angielskiego;
 • zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe;
 • rozwijanie umiejętności czytania w języku angielskim jako drugim/obcym oraz w języku polskim jako obcym;
 • czytanie w celu przyswajania treści dziedzinowych;
 • strategie czytania - taksonomie i trening.

Publikacje:

Kiszczak, A. (2019). Reading as a core component of developing academic literacy skills in L2 settings. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 43(3), 89-98. 

Kiszczak, A., Chodkiewicz, H. (2019). Text-based student questioning in EFL settings: Long-term strategy implementation in reciprocal reading tasks and its perception. Theory and Practice of Secong Language Acquisition, 5(2), 39-57. 

Kiszczak, A. (2019). Implementing reciprocal reading in learning from academic text in a foreign language. Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(2), 46-58.

Chodkiewicz, H., Kiszczak, A. (2019). Investigating the use of student-generated questions in disciplinary reading practices in higher education environments, SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 24th-25th, 2019, Rezekne Academy of Technologies: Rezekne, Latvia, 119-130. 

Kiszczak, A. (2017). Students’ self-generated questions in reciprocal reading tasks in L1/L2 settings. W: R. Kiełtyka, A. Uberman (red.), Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics. Frankfurt:Peter Lang. 211-220.

Chodkiewicz, H., Kiszczak, A. (2017). Lecturing in academic settings: Adding an element of interactive activity. W: M. Böck, A. Hudelist, F. Auernig(red.), Literacy in the new landscape of communication: research, education, and the everyday. Conference Proceedings 19th European Conference on Literacy. Austrian Literacy Association. 249-259.

Kiszczak, A. (2016). The learning potential of study questions in TEFL textbooks. W: H. Chodkiewicz, P. Steinbrich, M. Krzemińska-Adamek (red.), Working with text and around text in foreign language environments, Second Language Learning and Teaching. Springer International Publishing Switzerland. 57-73.

Kiszczak, A. (2016). Readers’ self-generated questions as a strategy in reading subject-specific expository texts: implications for EFL contexts. W: P. Łozowski, K. Stadnik (red.), Visions and Revisions: Studies in Theoretical and Applied Linguistics, Lodz Studies in Language. Frankfurt:Peter Lang. 97-104.

Kiszczak, A. (2016). Strategie czytania ze zrozumieniem w języku pierwszym i drugim a przyswajanie treści przedmiotowych. W: E. Awramiuk, M. Karolczuk (red.), Z problematyki kształcenia językowego t. VI. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 185-209.

Kiszczak, A. (2015). Taking a functional language analysis perspective in designing EFL history-based lessons: from theory to practice. W: H. Chodkiewicz (red.), Towards integrating language and content in EFL contexts: Teachers' perspectives, Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 29-54.

Kiszczak, A. (2014). Functional language analysis in teaching reading of history-related texts in EFL context, Konińskie Studia Językowe, 2(2), 183-190.