The adressbook

dr hab. Paweł Rydzewski

dr hab. Paweł         Rydzewski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.badania.biz
https://orcid.org/0000-0002-8144-6340
Konsultacje

Online na Teams:poniedziałki w godz. 8.15-10.15 Proszę o wcześniejsze powiadomienie mailem.


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a775f03d3d5e74648b8b167308d4f2571%40thread.tacv2/conversations?groupId=d864fe42-6726-4fb9-b4c5-e12600c91c56&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

Wszystkie informacje na stronie badania.biz


Działalność naukowa

Specjalizacja: metodologia badań społecznych, statystyka komputerowa, rozwój zrównoważony, socjologia środowiskowa, problemy społeczne, rynek pracy, społeczności lokalne
Follow UMCS: