The adressbook

mgr Anna Lewartowicz

Stanowisko
specjalista
Jednostki
ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
Telefon
(81) 537 60 69
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Finanse / Finanse

Studenci programu LLP Erasmus i goście zagraniczni. / LLP Erasmus students and foreign visitors.

pokój nr A.4.43 / room no.: A.4.43
ul.Głęboka 45 / street Głęboka 45

e-mail: anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty w postępowaniu na realizację  „Usługi tłumaczenia na język angielski oraz proof reading monografii naukowych” (oznaczenie sprawy TP/80-2021/DZP-p) można składać za pośrednictwem Platformy SmartPZP  pod adresem https://pzp.umcs.pl. Termin składania ofert został wyznaczona na dzień 10.06.2021r godz. 11.00

Offers for the public procurement procedure "Usługa tłumaczenia na język angielski oraz proof reading monografii naukowych" (‘Service of translation into English and proof reading of scientific monographs’) (case reference TP/80-2021/DZP-p) may be sent electronically in Polish language on the Platform SmartPZP, at the address https://pzp.umcs.pl to 10th June 2021, to 11:00 a.m.

 
Follow UMCS: