The adressbook

dr Wojciech Bernatowicz

dr Wojciech Bernatowicz
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE
Telefon
662449846
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23:


Poniedziałek: 19:00-20:00 (MS Teams)


Czwartek: 14:00-15:00 (Instytut Muzyki, s. 112)

Adres

Lublin

O sobie

Urodzony w 1989 r. w Lublinie, muzykolog. Absolwent muzykologii w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent w Zakładzie Teorii Muzyki w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS. Zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół zagadnienia musicalu amerykańskiego, na którego temat przygotowywana jest dysertacja doktorska. W latach 2012-2013 współpracował z portalem MEAkultura. Od 2013 roku współpracuje z Pismem Folkowym wydawanym przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego oraz UMCS. Od 2015 roku członek Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Prowadzi zajęcia kursowe realizowane przez zakład: literaturę muzyczną, harmonię oraz zasady muzyki.


Działalność naukowa

Publikacje w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 • Musical Evita na tle wybranych gatunków muzyki scenicznej XIX i XX w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin – Polonia, Sectio L, vol. XII, 2, 2014, 173-201.
 • „Nie ma innej drogi”: O zderzeniu cywilizacji w „Pacific Overtures” Stephena Sondheima, [w:] (red.) Barbara Pazur, Non omnis moriar. Na tropach Piękna, wyd. Polihymnia, Lublin, 2017,  s. 237-261.
 • Recenzja naukowa książki Anny G. Piotrowskiej „O muzyce i filmie...”, [w:] Muzyka, nr 4/2018, s. 113-120.
 • Mity w musicalu społecznym. Amerykanie o sobie i innych, [w:] (red.) Lidia Kataryńczuk-Mania, Grzegorz Mania, Konteksty kultury, konteksty edukacji. Wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Kraków, 2019, s. 65-82.
 • Poetyka musicalu amerykańskiego w latach 70. XX wieku, [w:] (red.) Magdalena Grabias, Ewa Głażewska, Ścieżki kultury t. 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, wyd. UMCS, Lublin, 2020, s. 71-82.
 • Nowe koncepcje kompozytorskie w musicalu drugiej połowy XX wieku [w:] (red.) Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany, Republika musicali. Historia - gatunek - interpretacje, wyd. UAM, Poznań, 2020, s. 149-162.
 • Musical jako zjawisko popkulturowe, [w:] (red.) Andrzej Białkowski, Wojciech Burszta, Oblicza muzycznej praxis: debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu, Wydawnictwo Naukowe Katedra i Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS, Gdańsk, 2020, s. 103-122. 
 • O specyfice musicalu rockowego, „Kultura współczesna. Teoria-Interpretacja-Praktyka", nr 2(114)/2021
 • «He's Gone to Be a Soldier in the Army of the Lord»: Politics in the Antebellum American Popular Song, [w:] (red.) Derek B. Scott, Popular Song in the 19th Century, Brepols, Turnhout, 2022, s. 235-252.
 • Recenzja naukowa książki Ewy Mazierskiej i Mariusza Gradowskiego, "Niemena pamięci rapsod". O Czesław Niemen's Niemen Enigmatic, "Kultura współczesna. Teoria-Interpretacja-Praktyka", nr 3(119), 2022, s. 218-225.

Publikacje popularnonaukowe:

 • Ludowe korzenie musicalu, [w:] Pismo folkowe, część I w nr 122/123,  część II w nr 124/2016.
 • Po prostu, rzekłbyś, kicz. Recenzja filmu „#WSZYSTKOGRA” Agnieszki Glińskiej, [w:] Kultura liberalna, nr 20/2016.
 • „Welcome to Japan!”. O obrazach Japonii i Japończyków w amerykańskim teatrze muzycznym i musicalu, [w:] Meakultura, nr 2/2017.
 • XIX- i XX-wieczne formy amerykańskiego teatru muzycznego i musicalu, [w:] Meakultura, nr 13/2018.
 • "Kiss me Jesus". Wątek chrześcijaństwa w musicalu amerykańskim lat 60. i 70., [w:] Meakultura, nr 13/2018.

Konferencje:

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Sympozjum „Głos Pana. Utopie i dystopie w kulturze audiowizualnej”, 2015.03.26, referat: „Więc, kolego, już od dzisiaj cegłą buduj każdy nowy dzień”. Utopia w muzyce PRL-u.
 • Spała, Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Komunizmy i kontestacje”, 2015.05.16, referat: „Opracujemy plan dla planet i dla układów gwiazd”. Zimnofalowa kontestacja systemu komunistycznego w muzyce zespołu Republika.
 • Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chrześcijaństwo w Popkulturze”, 2015.12.11, referat: „Kiss me Jesus”. Obraz chrześcijaństwa w musicalach lat 60. i 70.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Kultura rocka 2: słowo-dźwięk- performance”, 2016.03.10, referat: „Do ciebie wołamy wygnańcy, synowie Evy”. Intertekstualność w musicalach i rock operze po II wojnie światowej.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”, 2018.06.14, referat: Musical ideologiczny w Polsce: przypadek „Pancernych i psa”.
 • Spała, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunistyczni marzyciele”, 2018.06.15-17, referat: Komuniści na Broadwayu. Amerykańscy kontestatorzy w epoce wielkiego kryzysu.
 • Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Republika musicali. Historia – gatunek – interpretacje”, 2019.06.6-7, referat: Coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś niebieskiego. O cytatach, aluzjach i grach konwencjami w musicalach scenicznych.
 • Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lukka, Włochy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Popular Songs in the 19th Century", 30.11-2.12.2019, referat: «He’s Gone to Be a Soldier in the Army of the Lord»: Politics in the Antebellum American Popular Song.