The adressbook

dr Mateusz Chrzanowski

dr Mateusz Chrzanowski
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
(0-81) 537-51-46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek: 11:10-12:40


wtorek: 9:35-11:05


Budynek Wydziału Prawa i Administracji, pok. 608 (Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5)


e-mail: m.chrzanowski@umcs.pl


MS Teams - kod do zespołu: o9qxwzd (po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez e-mail)  


Ze względu na stan epidemiczny zalecam kontakt  zdalny. 


 

 


 


 


 

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikował kilkanaście artykułów oraz jest współredaktorem kilku publikacji zbiorowych, uczestniczył w ponad trzydziestu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych. Aktualnie jest członkiem organizacji: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu oraz Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, w ostatniej pełni funkcję wiceprezesa.
Follow UMCS: