The adressbook

mgr Barbara Zięba

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 


 


poniedziałek 12.50 - 13.50 Teams - kod 4bn6o27


piątek 9.30 - 10.30 Teams - kod 4bn6o27


Proszę o wcześniejszą informację od osób, które zechcą zgłosić się na konsultacje.

O sobie

członek Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej
Follow UMCS: