The adressbook

dr Michał Zalewski

dr Michał Zalewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
537 53 35 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Informuję, że w dniach:                                                                                                                                                  28.06.2021-2.07.2021,                                                                                                                                                26.07.2021-27.08.2021                                                                                                                                    przebywam na urlopie wypoczynkowym.


Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:                                                                          poniedziałek: 8:00-9:30                                                                                                                                          wtorek: 11:10-12:40                                                                                                                                                      Konsultacje odbywają się zdalnie, za pośrednictwem MS Teams. Kod dostępu: 77tu3sp
 


 


 


 


 


 


 
 


 

Ogłoszenia

Informuję, że w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną konsultacje odbywają się w formie zdalnej.  Odpowiadam także na wiadomości wysłane pocztą elektroniczną (USOS, e-mail).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (SEMESTR LETNI)

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzę następujące zajęcia:

  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa stacjonarnego (grupy I i IV);
  • wykład monograficzny Odpowiedzialność odszkodowawcza za akty władzy publicznej dla studentów kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  III roku administracji stacjonarnej I stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego I stopnia
  • seminarium dyplomowe dla studentów  I i II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  III roku kierunku prawno-biznesowego niestacjonarnego I stopnia.

W załącznikach umieszczonych poniżej będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń oraz zasad uzyskiwania zaliczeń.

 

 

      

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH

Informuję, że w roku akademickim 2020/2021 pełnię obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku prawno-menadżerskiego II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na dole strony oraz instrukcją dostępną na stronie  http://praktyki.umcs.lublin.pl/ .

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną proszę o przesyłanie dokumentów dotyczących praktyk pocztą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk zawartymi w pliku zamieszczonym poniżej w załacznikach.

Uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na pytania wysłane drogą e-mailową, dotyczące zagadnień opisanych w w/w załaczniku.

 
Follow UMCS: