The adressbook

prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartek, godz. 12.00-13.00; pok. 11.


E-mail kontaktowy: jaroslawwlodarczyk@wp.pl

O sobie

Profesor zwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Członek korespondent l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek: Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Komisji Historii Nauki PAU i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Honorowy Obywatel Miasta Fromborka.

 

 

 


Działalność naukowa

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Historia astronomii; astronomia starożytna; astronomia w XVI i XVII wieku; metody obserwacji astronomicznych; obserwacje a teoria; instrumenty astronomiczne; teorie ruchu Księżyca; Księżyc w nauce i kulturze różnych epok; historia nauki a historia kultury; nauki przyrodnicze versus nauki humanistyczne; popularyzacja nauki; edytorstwo źródeł do dziejów nauki.

WYBRANE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

Jerzy Joachim Retyk, Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika, wstęp, red. naukowa przekładu i komentarz: J. Włodarczyk, tłum. I. Lewandowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Johannes Hevelius and His World: Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, ed. by R. L. Kremer and J. Włodarczyk, Warszawa 2013 („Studia Copernicana”, t. XLIV).

J. Włodarczyk, Księżyc w nauce i kulturze Zachodu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.

J. Włodarczyk, R. Torge, Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

ARTYKUŁY

J. Włodarczyk, The pre-telescopic observations of the Moon in early 17th-century London: the case of Edward Gresham (1565-1613), "Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science", t. 74, 2020, s. 35-53; DOI: 10.1098/rsnr.2019.0009.

J. Włodarczyk, "Peripheral" Astronomy in the Coresspondence of Johannes Hevelius: A Case Study of Maria Cunitia and Elias von Lowen, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", t. 64(1), 2019, s. 147-155; DOI: 10.4467/0023589XKHNT.19.009.10117.

J. Włodarczyk, R.L. Kremer, H.C. Hughes, Edward Gresham, Copernican Cosmology, and Planetary Occultations in Pre-Telescopic Astronomy, „Journal for the History of Astronomy”, t. 49(3), 2018, s. 269–305; DOI: 10.1177/0021828618790302.

J. Szubiakowski, J. Włodarczyk, The Solar Dial in the Olsztyn Castle: Its Construction and Relation to Copernicus, „Journal for the History of Astronomy”, 49(2), 2018, s. 158–195; DOI: 10.1177/0021828618776057.

A. Cetera-Włodarczyk, J. Włodarczyk, „Niech się połączą niebiosa i ziemia...”: w poszukiwaniu (nowej) astronomii w Antoniuszu i Kleopatrze Williama Shakespeare’a, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 31(51), 2017, s. 23–46; DOI: 10.14746/pspsl.2017.31.1.

J. Włodarczyk, Astronomia, [w:] Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016. Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, red. A. K. Wróblewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 16–49.

J. Włodarczyk, Hevelius’ Theory of the Lunar Libration, [w:] La Lune aux XVIIe et XVIIIesiècles, ed. by C. Grell, Brepols, Turnhout 2013 („De diversis artibus”, t. 89), s. 139–153.

J. Włodarczyk, M. Jasińśki, Jan III Sobieski i uranografia polityczna XVII stulecia, [w:] Primus inter pares. Pierwszy między równymi, czyli opowieść o Janie III, red. D. Walawender-Musz, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 141–145.
Follow UMCS: