The adressbook

dr hab. Irmina Wawrzyczek

dr hab. Irmina Wawrzyczek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
81-537 2648
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021-22


MS Teams or room 504, po uprzednim umówieniu mailowo 


 


 

Działalność naukowa

Irmina Wawrzyczek specjalizuje się w historii kultury Ameryki okresu kolonialnego, ze szczególnym uwzględnieniem kolonii plantacyjnych rejonu Chesapeake. Drugi ważny teren działalności naukowej stanowią kulturowe badania brytyjskich i amerykańskich środków masowego komunikowania, szczególnie prasy, zarówno współczesnej jak i historycznej. W tej dziedzinie najwięcej uwagi poświęca zagadnieniom kontaktu kulturowego, międzykulturowości i wyrażania tożsamości narodowej poprzez sport. Najnowsze pole zainteresowań naukowych stanowią wszelkie anglojęzyczne media promocji turystycznej badane jako teksty kultury.    

Ważniejsze publikacje książkowe:

  1. Planting and Loving: Popular Sexual Mores in the Seventeenth Century Chesapeake.Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1998, ss. 250.
  2. Oswajanie Innego. Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej w latach 2002-2007 (współautorzy Z. Mazur, H. Szewczyk), Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010, ss. 276.

Wybrane publikacje w czasopismach i tomach zwartych: historia kultury amerykańskiej:

  1. „The Women of Accomack versus Henry Smith: Gender, Legal Recourse, and the Social Order in Seventeenth-  Century Virginia”, Virginia Magazine of History and Biography, vol. 105, no. 1 (1997): 5-26.
  2. “Plantation Economy and Legal Safeguards of Sexual Discipline in Early Tobacco Colonies”, in: Helle Porsdam, ed., American Folkways and Law Ways: Law in American Studies, Odense University Press, Odense, 2001: 33-51.
  3. “The Study of U.S. History In Poland”, in: Cornelis A. van Minnen and Sylvia Hilton, eds., Teaching and Studying U.S. History in Europe: Past, Present and Future, VU University Press, Amsterdam, 2007: 209-218.
  4. Nicolas Barreyre, Max Edling, Simon Middleton, Sandra Scanlon, Irmina Wawrzyczek, "’Brokering’ or ‘Going Native’: Professional Structures and Intellectual Trajectories for European Historians of the United States”, American Historical Review (2014), vol. 119 (3): 760-770.
  5. "Kazimierz Pułaski alias Casimir Pulaski and His Memorial Trajectory in the Eighteenth- Century American Press”, Białostockie Teki Historyczne, Tom 15 (2017): 35-52.
  6. "Behind the Facade of Victorian Womanhood: Cultural Implications of Helena Modjeska's Coverage in the American Press, 1877-1909", Res Historica, vol. 52 (2021): 237-256.   

Ważniejsze publikacje kulturowo-prasoznawcze

1. „New Europe, Old Games: Making Sense of Anglo-Polish Media Coverage of England versus Poland  Football  Matches”  (współautorzy J. Maguire, R. Elliott, Z. Mazur), Sport in Society, vol. 12, issue 2 (2009): 141-155.

2. „Polak jako „Inny” w brytyjskich dyskursach prasowych, 2003-2006” (współautor Z. Mazur), w:  H. Grzymała - Moszczyńska, A. Kwiatkowska i J.Roszak, red., Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010:70-88.

3. “Tourist Destination Marketing and Interculturality: The Polish City of Kraków in the British Press,” in: M.J. Rozbicki, ed., Perspectives on Interculturality: The Construction of Meaning in Relationships of Difference. Palgrave McMillan, 2015: 223-236.

4. “Racist and Neo-Nazi Panic in the Euro 2012 Coverage by the British Press: A Discursive Failure in Interculturalism”,  Brno Studies in English, vol. 43, no. 1,  2017, pp.  89-105. 

Analiza kulturowa tekstów promocji turystycznej:

1. “ Knowing, Living and Breathing Jane Austen in England’s Tourism Promotion Campaign 2017”, in:  A. Kędzierska, A. Kędra-Kardela, M. Pypeć, red., Studies in English Literature and Culture: In Honour of Grażyna Bystydzieńska. Wydawnictwo  UMCS: Lublin 2017: 279-290. 

2. “Scottish Wilderness Rejuvenated: The Regional Identity of Scotland as a Tourist Destination in The Scots Magazine 2017-2018,” Anglica. An  International Journal of English Studies, vol. 29, no. 3 (2020): 31-43.   

3. “Selling Seniors to Themselves: The Cultural Identity of Mature Travellers in Tourism Promotion Media of 2010s”, in: P. Rutkowski, J. Wierzchowska, eds., Texts, Images, Practices: Contemporary Perspectives on American, British and Polish Cultures.  Peter Lang, Peter Lang: Berlin etc.  2021: 71-82.

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia

 

 
Follow UMCS: