The adressbook

mgr Dorota Tymczak

mgr Dorota Tymczak
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU ARCHEOLOGII
Telefon
081-537-52-86
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

asystent dyrektora

Adres

Instytyt Archeologii UMCS Plac M. Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin pok. 019

O sobie

Wykształcenie:

- nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie im. K.C. Norwida w latach 1976-1981; - dyplom technika sztuk plastycznych w zakresie form użytkowych w 1981 r.;

- studia w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie w latach 1981-1987 kierunek archeologia Polski i powszechna;

- praca magisterska: Dorota Baka [D.Tymczak]: Zabytki archeologiczne z Łęcznej i Jaszczowa w woj. lubelskim /prom. Stefan K. Kozłowski, opiekun naukowy Jerzy Libera/ obroniona w 1987 r.

 

Zatrudnienie:

- od 1988 do 1995 praca w Muzeum Regionalnym w Łęcznej oddział Muzeum Okręgowego [obecnie Muzeum Lubelskiego] w Lublinie na stanowisku starszego asystenta;

- scenariusz wystawy czasowej: Pradzieje Łęcznej i okolic, udział w pracach przy realizacji innych projektów w czasie remontu i zmiany profilu muzeum;

- od 1995 r. w Katedrze Archeologii (obecnie Instytucie) UMCS w Lublinie na stanowiskach: samodzielny referent, samodzielne stanowisko pracy – archeolog (od r. 1999), specjalista inżynieryjno-techniczny (od r. 2004).

 

Udział w badaniach stanowisk:

- Baraki Stare st. 13 (1986 r.; z Jerzym Liberą),

- Wólka Wytycka st. 50 (1996 r.).

 

Prywatnie:

Lublinianka z urodzenia,  lubiąca swoje miasto i jego historię. Matka dwójki dzieci, miłośniczka kotów, szczęśliwa właścicielka Małej Mi i Leosia, hobby porcelana, ilustracja, dobry, „lekki’ kryminał.

 

Publikacje:

 

1. Mezolityczne stanowisko 13 w Barakach Starych, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie (D. Baka [Tymczak], J. Libera). W: Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1986 roku, red. J. Gurba. Lublin 1986, s. 4-6;

 

2. Zabytki archeologiczne z Łęcznej i Jaszczowa w województwie lubelskim, Lublin 1987 ss. 8. (Archeologiczne Listy 1987 [1986] nr 6);

 

3. Prahistoria wydmy nad Wieprzem w Łęcznej w świetle materiałów archeologicznych. Merkuriusz Łęczyński 1989, s. 8-11;

 

4. Późnomezolityczne stanowisko 13 w Barakach Starych, gm. Zaklików, woj. Tarnobrzeg (J. Libera, …). Sprawozdania Archeologiczne 1990, t. 42, s. 69-93; streszcz. ang. s. 93;

 

5. Pradzieje Jaszczowa w świetle materiałów archeologicznych. Zeszyty Milejowskie 1991, nr 5, s. 1-6;

 

6. Jak to na teatrze w Łęcznej bywało... . Merkuriusz Łęczyński 1993, s. 12-13;

 

7. Ziemia która garnki rodzi. Merkuriusz Łęczyński 1993, s. 2-3;

 

8. Jubileusz 50-lecia Katedry Archeologii UMCS w Lublinie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 1996, t. 1, s. 273-275; streszcz. ang. 274-275;

 

9. Prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie w latach 1949-1996. Lublin 1996, ss. 13. (Archeologiczne Listy 1996, nr 1 (49));

 

10. Zabytki krzemienne z miejscowości Łąkoć, gm. Kurów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 1996, t. 1, s. 197-198; streszcz. ang. 197;

 

11. „Archeologiczne Listy” 1981-1997 / zest. ... /. Lublin 1997, ss. 8. (Archeologiczne Listy 1997 nr 3(52));

 

12. Wczesnomezolityczne stanowisko kultury komornickiej w Wólce Wytyckiej, woj. chełmskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 1997, t. 3, s. 9-11; streszcz. ang. 11;

 

13. Jubileuszowy zjazd absolwentów archeologii UMCS (U. Kurzątkowska, …). As: pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS 2006, nr 2 (17), s. 17;

 

14. Jubileuszowy zjazd absolwentów archeologii UMCS (U. Kurzątkowska, …). W: 60 lat archeologii w UMCS: podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, red. J. Gurba, J. Libera. Lublin 2007, s. 409-411. (Lubelskie Materiały Archeologiczne tom 15);

 

15. Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w latach 1945-2005. W: 60 lat archeologii w UMCS: podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, red. J. Gurba, J. Libera. Lublin 2007, s. 375-407. (Lubelskie Materiały Archeologiczne tom 15);

 

16. Piknik absolwenta UMCS z archeologią Archeologia Polski Środkowowschodniej 2007 [wyd. 2009], t. 9, s. 395-396;

 

17. Wykaz prac magisterskich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w 2006 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2007 [wyd. 2009], t. 9, s. 404-405;

 

18. Bifacjalne zabytki krzemienne z miejscowości Sarnaki, pow. łosicki. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2008 [wyd. 2010], t. 10, s. 203-205; streszcz. ang. s. 205;

 

19. Wykaz prac magisterskich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w 2007 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2008 [wyd. 2010], t. 10, s. 383-384;

 

20. Archeologiczna konferencja sprawozdawcza: po 20 latach ponownie w Lublinie (U. Kurzątkowska, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2011, [r. 21], nr 6 (175), s. 32-33;

 

21. Archeologiczna Konferencja Sprawozdawcza 2012 (U. Kurzątkowska, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2012, [r. 22], nr 5 (185), s. 21-23;

 

22. Archeologiczna Konferencja Sprawozdawcza Sezon 2012 (M.Polańska, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2013, [r. 23], nr 6 (196), s. 42-44;

 

23. XXX Konferencja archeologiczna "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013" (M.Polańska, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2014, [r. 26], nr 6 (206), s. 60-62;

 

24. XXXI Międzynarodowa Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014" (M.Polańska, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2015, [r. 25], nr 6 (215), s. 34-35;

 

25. Naukowa wyprawa studentów archeologii do Grecji, Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2015, [r. 25], nr 9  (219), s. 26-30;

 

26. XXXII Międzynarodowa Konferencja pt. "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015" (M.Stasiak-Cyran, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2016, [r. 26], nr 6 (225), s. 47-49;

 

 

27. XXXIV Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017 (M.Stasiak-Cyran, …). Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2018, [r. 28], nr 6 (245), s. 35-36.

 

 
Follow UMCS: