The adressbook

dr hab. Barbara Tomczyk

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Telefon
81 537 2840
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze zimowym 2023/24: czwartek 9:30 - 11:30, pokój 238.


 


 Konsultacje na platformie Teams: 

 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowkiej 4, Stara Humanistyka, pok. 238.
20-033 Lublin

O sobie

Tytuł magistra filozofii otrzymałam w 2005 roku. Pracę magisterską pod tytułem "Filozoficzne konsekwencje holizmu W.V.O. Quine'a w kontekście sporu o realizm" napisałam pod kierunkiem Prof. Jacka Paśniczka. W 2005 roku rozpoczęłam studia doktoranckie, które ukończyłam w 2009 roku broniąc pracy "Problem normatywności w epistemologii znaturalizowanej". Praca ta również napisama została pod kierunkiem Prof. Jacka Paśniczka. W 2021 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego na postawie cyklu publikacji pod tytułem "Podmiotowość epistemiczna rozszerzonych systemów poznawczych". Moje zainteresowania filozoficzne to: filozofia umysłu, teoria wiedzy, teza poznania rozszerzonego i jej wpływ na problematykę podmiotu poznającego, problematyka zbiorowego podmiotu poznającego.


Działalność naukowa

 

 

https://orcid.org/0000-0001-8145-7755

 

Ważniejsze publikacje:

2006 "Rozmycie granic we współczesnym sporze o realizm naukowy", Filozofia Nauki XIV, 3 (55), 125-142.

2008 "The meaning of normativity within naturalised epistemology", Dialogue and Universalism, vol. XVIII, nr 7-8, 149-160.

2008 "Naturalizm bez normatywności? - głos w obronie epistemologii znaturalizowanej", Filozofia Nauki, 16, 2 (62), 81-106.

2008 "Status of naturalistic epistemology - problem of autonomy", Seria Beyond Description, College Publications, ed. V. Hendriks. Tom o tytule "Normativity in naturalised epistemology", ed. M. Miłkowski, K. Talmont-Kamiński, 60-71.

2012 "Epistemologia znaturalizowana a normatywność", Wydawnictwo UMCS Lublin.

2013 "Błąd naturalistyczny - analiza i krytyka", Rocznik Filozoficzny Ignatianum, XIX, 2, 45-79.

2014 "Umysł zakorzeniony czy rozszerzony - napięcie w teorii poznania usytuowanego", Nauka i Filozofia. Studia filozoficzne interdyscyplinarne, tom II, 185-197.

2014 "Extended Cognitive System and Epistemic Subject", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 40 (53), 111-128.

2015 "Gdzie przebiegają procesy poznawcze. Teza umysłu rozszerzonego i jej intenralistyczna krytyka", Filozofia Nauki 3 (91), s. 5-19. 

2015 "Grupa jako podmiot stanów intencjonalnych - indywidualizm a obiektywizm", Zagadnienia Naukoznawstwa, 2 (204), 147-156.

2016.  "O czym myśli Microsoft. Kontrowersje wokół grupowego podmiotu poznania". Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. Tom 4: 141-157.

2017 "Virtue Epistemology as  a Theory of Knowledge-How. Application of Individual Epistemology to the Debate over The Extended Subkect of Knowledge", Filozofia Nauki 4(100), 31-56.

2017 "Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych", IFiS PAN, Waszszawa.

2018  “It takes efford to be (Collectively Rational): Group as a Reasoning Agent”, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 111, 54-70.

2020 "Podmiot czy agent? Rozumienie podmiotowości w erze artefaktów poznawczych, Filozofia i Nauka, Tom 8 (2), 2020, s. 89-113.

2021 "Knower at Risk: Updating Epistemology in the Light of Enhanced Representations", Studia Semiotyczne, t. XXXV, nr 1(2021), s. 35-54.

 

Granty:

2013-2016: Wykonawca grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW kierowanego przez Prof. Małgorzatę Czarnocką: "Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji". Tytuł zadania badawczego: "Podmiot poznający w koncepcji poznania usytuowanego".

2015-2018: Wykonawca grantu NCN "Sonata". Tytuł projektu: Teza umysłu rozszerzonego a podmiot wiedzy".