The adressbook

dr hab. Ireneusz Topolski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH
Telefon
+48(81)5376051
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023-2024:


 


środa - godz. 14.50-15.50.


czwartek - godz. 10.00-11.00 (od 7 grudnia 2023 r.).


 


Wyjątkowo na MSTeams – po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną


 


Konsultacje odbywają się w pokoju A.5.62.

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

1994 – magister (Wydział Politologii UMCS).

2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii UMCS). Tytuł rozprawy: Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskie.

2014 – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii UMCS). Tytuł rozprawy: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej.

2021 – profesor UMCS.

 

Prowadzone zajęcia:

Międzynarodowe stosunki militarne.

Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa.

Międzynarodowe stosunki militarne w regionie Pacyfiku.

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej.

Seminarium doktoranckie.

Seminarium licencjackie.

 


Działalność naukowa

I. Zainteresowania naukowe:

1. Międzynarodowe stosunki militarne, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji militarnej państwa.

2. Instrumenty militarne polityki państwa.

3. Siły zbrojne państwa.

4. Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa.

5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz potencjał militarny Federacji Rosyjskiej.

6. Stosunki międzynarodowe na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny militarnej.

7. Siła militarna w regionach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Indo-Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

 

Dorobek obejmuje 48 różnego rodzaju publikacji naukowych, w tym autorstwo, współautorstwo, redakcję i współredakcję 6 książek:

  1. Topolski I., Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, ss. 292.
  2. Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, ss. 285.
  3. Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Lublin 2009, Wydawnictwo UMCS, ss. 275.
  4. Białoruś w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski (red.), Lublin 2009, Wydawnictwo UMCS, ss. 333.
  5. Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS, ss. 364.
  6. Oleksiewicz I., Reginia-Zacharski J., Topolski I., Faces of the modern world. Political dimension, Berlin 2018, Copyright by Rambler Press, pp. 187.

Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023-2024:

 

środa - godz. 14.50-15.50.

czwartek - godz. 10.00-11.00 (od 7 grudnia 2023 r.).

 

Wyjątkowo na MSTeams – po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną.

 

Konsultacje odbywają się w pokoju A.5.62.