The adressbook

dr hab. Konrad Terpiłowski

dr hab. Konrad Terpiłowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
+48-81-537-56-39
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje Semestr Letni 2023


wtorek 13:00-14:00


czwartek 11:00-12:00

O sobie

2003

Tytuł zawodowy magistra chemii

Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł pracy magisterskiej: Statystyczna analiza in situ węglanu wapnia.

Promotor: Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

2010

Stopień naukowy doktora nauk chemicznych

Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ topografii i genezy powierzchni oraz wilgotności atmosfery na histerezę kąta zwilżania i swobodną energię powierzchniową.

Promotor Prof. dr hab. Emil Chibowski

2009-2010

Studia podyplomowe – Public Relations w badaniach naukowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Tytuł pracy dyplomowej: Promocja grupy badawczej jako element

public relations w badaniach naukowych.

2010-2011

Studia podyplomowe – Menadżer projektów badawczych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Tytuł pracy dyplomowej: Zwiększenie konkurencyjności spółki spin-off NN poprzez rozbudowę bazy laboratoryjnej.

2012-2013

Studia podyplomowe – Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2019

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Problemy przy wyznaczaniu kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych,ze szczególnym uwzględnieniem wpływu plazmy

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-8078-3644