The adressbook

dr hab. Ewa Skwarek

dr hab. Ewa Skwarek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
5375784
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/radiochemia.htm
Konsultacje

https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=189595&forceview=1

O sobie

O sobie

2018 - stopień naukowy doktora habilitowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

2005 - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii; Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania struktury podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz wybrane tlenki mieszane/wodne roztwory elektrolitu,  Promotor prof. dr hab. W. Janusz,  Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 1996 - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: Chemia podstawowa i stosowanaTytuł pracy magisterskiej: Badania nad zastosowaniem polimerowych sorbentów estrów metakrylowych i diwinylobenzenu w analizie związków organicznych w powietrzu. Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik, Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 


Działalność naukowa

Serdecznie zapraszam do publikowania swoich prac naukowych  w specjalnym wydaniu czasopisma Materials IF=2.972. Special Issue "Novel Inorganic Adsorbents for Environmental Purification" Termin nadsyłania artykułów upływa 31 stycznia 2021. Szczegóły w linku poniżej. Novel Inorganic Adsorbents for Environmental Purification

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/adsorbents_environmental_purification

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania naukowe obejmują fizykochemiczne badania dyspersji nierozpuszczalnych tlenków, węglanów, fosforanów lub krzemianów metali. Syntezę i charakterystykę fizykochemiczną tlenków metali, hydroksyapatytu, jego modyfikacji
i kompozytów.

 

Wybrane publikacje naukowe:

1.Skwarek E. Thermal analysis of hydroxyapatite with adsorbed oxalic acid  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry) 122(1) (2015) 33-45

2.Patryk Oleszczuk, Wiesława Cwikła-Bundyra, Aleksandra Bogusz, Ewa Skwarek, Yong Sik Ok, Characterization of nanoparticles of biochars from different biomass Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 121 (2016) 165–172

3.Skwarek, E. Goncharuk, O., Sternik, D., Janusz, W., Gdula, K.,Gun’ko, V.M. Synthesis, Structural, and Adsorption Properties and Thermal Stability of Nanohydroxyapatite/Polysaccharide Composites  Nanoscale Research Letters 12(1) (2017), Article number 155

4.Skwarek, E., Gładysz–Płaska, A., Bolbukh, Y. Adsorption of Uranyl Ions at the Nano-hydroxyapatite and Its Modification  Nanoscale Research Letters 12(1) (2017), Article number 278

5.Skwarek E., Goncharuk O.V., Janusz W., Pakhlov E.M., Gun’ko V.M. Heat of immersion of hydroxyapatite and hydroxyapatite/fumed oxides composites in water and n-decane. Materials  chemistry and Physics 215 (2018) 99-103.
Follow UMCS: