The adressbook

dr hab. Kamil Sikora

dr hab. Kamil Sikora
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Telefon
81-537-58-18
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim rok akademicki 2020/2021


czwartek 10:00-12:00


kod z0r0y2m Teams


 


 


 


pokój 703


proszę także o kontakt mailowy


 

Adres

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Pełnione funkcję:

- Kierownik - Podyplomowych Studiów Administracji - Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

- Kierownik - studia podyplomowe "Administracja Publiczna" - Wydział Prawa i Administracji UMCS

 


Działalność naukowa

Tematyka badawcza obejmuję problematykę

  • ustroju administracji publicznej
  • pozycji jednostek samorządu terytorialnego w struktrze państwa
  • kontroli i nadzoru w działaniach administracji publicznej

 


Ogłoszenia

Wykłady prowadzone w semetrze letnim:

Prawo samorządu terytorialnego - prawo stacjonarne - środa 8:00-9:30

kod do zespołu 53mx115

(współprowadzenie Pani dr Dorota Lebowa)

 

Prawo samorządu terytorialnego - kierunek prawno-administracyjny - środa 11:10-12:40

kod do zespołu juo5mr8

(współprowadzenie Pani dr Dorota Lebowa)

 
Follow UMCS: