The adressbook

dr Iwona Gęca

dr Iwona Gęca
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81-537-77-49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 9.00 - 11.00

O sobie

2007 r.: ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Chemii UMCS

2011 r.: uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych; tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza stripingowa niklu, kobaltu i rtęci z wykorzystaniem elektrod przyjaznych dla środowiska. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk.


Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

1. Zastosowanie podwójnego nagromadzania i stripingu jako nowego sposobu obniżania granicy wykrywalności i eliminacji interferencji w analizie stripingowej.

2. Zastosowanie przyjaznych środowisku mikroelektrod pracujących w analizie stripingowej jonów metali i związków organicznych

Spis publikacji: (2015-2017)

1. Iwona Rutyna, Mateusz Ochab, Mieczysław Korolczuk, Double Deposition and Stripping Steps for Trace
Determination of Au(III) Using Anodic Stripping Voltammetry, Electroanalysis 27 (2015) 2486-2491

2. Mieczyslaw Korolczuk, Mateusz Ochab,Iwona Rutyna,Determination of As(III) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps at two gold working electrodes, Talanta 144 (2015) 517-521

3. Iwona Rutyna, Determination of folic acid at a bismuth film electrode by adsorptive stripping voltammetry, Analytical Letters 48 (2015) 1593-1603

4. Iwona Rutyna, Mieczyslaw Korolczuk, Determination of cobalt by adsorptive stripping voltammetry with double
accumulation and stripping steps, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 95 (2015) 1042-1053

5. Iwona Gęca, Mateusz Ochab, Mieczyslaw Korolczuk, An adsorptive stripping voltammetry of nickel and cobalt
at a solid lead electrode, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 96 (2016) 1264-1275

6. Mateusz Ochab, Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk, Determination of trace Se(IV) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps, Talanta 165 (2017) 364-368

7. Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk, Sensitive Anodic Stripping Voltammetric Determination of Indium(III) Traces Following Double Deposition and Stripping Steps, J. Electrochem. Soc. 164 (2017) H183-H187

8. Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk, Anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping
steps: Application of a new approach in the course of lead ion determination, Talanta 171 (2017) 321-326

Działalność dydaktyczna:

- promotor obronionych 10 prac licencjackich


Ogłoszenia

Pokój 525;

tel. 81-537-77-49
Follow UMCS: