The adressbook

mgr Agnieszka Różycka

mgr Agnieszka Różycka
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnc.umcs.lublin.pl
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:


wtorek: 14.00-15.00


piątek: 8.30-9.30


Konsultacje odbywają się na Ms Teams w zespole KONSULTACJE . 


 


 


 


Dyżur administracyjny poniedziałek 11.00-12.00 CNiCJO Radziszewskiego 18Follow UMCS: