The adressbook

dr Joanna Reszko-Zygmunt

dr Joanna Reszko-Zygmunt
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII
Telefon
+48 81 537 56 95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2020/2021


środa 8.00-10.00 (p. 318 Budynek "Dużej Chemii")


 


 


 

O sobie

Ukończyłam studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1993 roku; W 2002 uzyskałam stopień naukowy doktora nauk chemicznych; temat rozprawy doktorskiej: "Teoria i symulacje komputerowe adsorpcji płynów w porach".
 
Aktualnie pełnione funkcje:

- koordynator projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 r. do 30.09.2022 r.
- kierownik Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych "Nauczanie Chemii" edycja 2018/2019


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
- metrologia chemiczna
- zastosowanie procesów adsorpcji w ochronie środowiska
- adsorpcja jonów metali na adsorbentach mikroporowatych
- dydaktyka chemii
 
Wybrane publikacje:
  1. Persona A., Reszko-Zygmunt J., Gęca T., "Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami", wyd. II poprawione i uzupełnione, Medyk, Warszawa 2019
  2. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R., "Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example", Accreditation and Quality Assurance, 22 (2017) 83-89. 
  3. Persona A., Reszko-Zygmunt J., Gęca T., "Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami", wyd. Medyk, Warszawa 2011
  4. Dobrowolski R., Reszko-Zygmunt J., Kuryło M. "Fractioning of trace metals in sewage sludge" Pol. J. Chem., 82 (2008) 77-83.
  5. Dobrowolski R., Kuryło M., Reszko-Zygmunt J. "Study of the trace palladium enrichment mechanism on the activated carbon with respect to analytical applications" Pol. J. Chem., 82 (2008) 255-263.
  6. Reszko-Zygmunt J., Sokołowski S., "Density functional theory fornonuniform associating ionic fluids" J. Electroanal. Chem., 575 (2) (2005) 249-256.
  7. Reszko-Zygmunt J., Sokołowski S., Henderson D., "Temperature dependence of the double layer capacitance for the restricted primitive model of an electrolyte solution from a density functional approach" J. Chem. Phys., 122 (8) (2005)

Ogłoszenia

Prowadzone zajęcia - semestr letni 2020/2021:

poniedziałek 11.30-16.00 (s. 328-330) - laboratorium z klasycznej analizy ilościowej II rok Chemii, sp. Analityka chemiczna

wtorek 8.00-12.30 (s. 312/328-330) - laboratorium z klasycznej analizy ilościowej II rok Chemii, sp. Analityka chemiczna

czwartek 11.00-13.30 - metrologia I rok Chemii II stopnia, sp. Analityka chemiczna

piątek 8.30-11.00 - metrologia I rok Chemii II stopnia, sp. Chemia kryminalistyczna
Follow UMCS: