The adressbook

dr hab. Monika Rejdak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje : czwartek godz. 15.00 - 17.00


Kontakt za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (w godzinach konsultacji): kod do zespołu: 
s43c06s

Działalność naukowa

Działanlość naukowa dr Moniki Rejdak koncentruje sie na prawie i postępowaniu cywilnym w szczególności na zagadnieniach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, procesowych kwestiach spraw o naruszenia praw własności intelektualnej oraz na problematyce postępowania dowodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu, w tym równiez samodzielnych książek :

M. Rejdak, Postepowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Warszawa 2009

M. Rejdak, P. Pietkiewicz, ustawa o dochodzeniu roszczeń w postepowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010

M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019

M. Rejdak, Obowiązywanie w polskim porzadku prawnym postępowania grupowego (ocena i perspektywy zmian), wyd. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.

Jest również jedną ze współautorów Dużego Komentarza do Kodeksu Postepowania Cywilnego, wyd. C. H. Beck, pod red. Prof. Andrzeja Marciniaka.

 

 
Follow UMCS: