The adressbook

dr Aleksandra Bober

dr Aleksandra Bober
Stanowisko
starszy referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

al. Kraśnicka 2d, pok. 105A
20-718 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

2016-2023            Studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

rozprawa doktorska pt. "Rekonstrukcje warunków klimatycznych w interglacjale eemskim na Równinie Garwolińskiej w świetle badań paleoekologicznch"

2014-2016            Studia magisterskie na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie specjalizacja: zarządzanie środowiskiem

praca mgr pt. "Współczesne procesy geomorfologiczne w Rezerwacie „Szwajcaria Podlaska” (Podlaski Przełom Bugu)"

2011-2014            Studia licencjackie na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie specjalizacja: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu

praca lic. pt. "Współczesne przejawy aktywności osuwiska w Duszatynie (Bieszczady)"

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe:

Zalat, A.A., Bober, A., Pidek, I.A., Żarski, M., 2021. Environmental and climate change during the Late Saalian-Eemian Interglacial at the Struga site (Central Poland): a diatom record against the background of palynostratigraphy. Review of Palaeobotany and Palynology. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2021.10438

Bober, A., Brzozowicz, D., Drzymulska, D., Żarski, M., Suchora, M. 2021. Palaeobotanical record of the Eemian Interglacial succession at the Jagodne site (Garwolin Plain, central Poland).Geological Quarterly, 65: 34, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1602

Pietruczuk, J., Dobrowolski, R., Suchora, M., Apolinarska, K., Bieganowski, A., Trembaczowski, A., Polakowski, C., Bober, A. (2022). From a periglacial lake to an alkaline fen–Late Glacial/Early Holocene evolution of Lublin chalkland tracked in biogenic sediments of Bagno Staw (Western Polesie Lowland, E Poland). Catena209, 105813. link
 

Udział w projektach badawczych:

NCN, OPUS, 2017/27/B/ST10/01905, Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna), 2018-2021, wykonawca.