The adressbook

mgr Paulina Orzelska

Stanowisko
specjalista
Jednostki
Zespół ds. Projektów Edukacyjnych
Telefon
81 537 54 61
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/projekty-realizowane
Konsultacje

7:45 - 15:15

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat, X piętro, pok. 1003
20-031 Lublin

O sobie

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

  • Koordynowanie procesu planowania  organizacji pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów współfinansowanych i finansowanych z bezzwrotnych środków europejskich  i innych środków pomocowych na realizację przedsięwzięć edukacyjnych podejmowanych na Uniwersytecie,
  • Monitorowanie potrzeb oraz możliwości pozyskania źródeł finasowania i współfinansowania przedsięwzięć edukacyjnych Uniwersytetu z funduszy europejskich i innych środków pomocowych,
  • Przygotowywanie dokumentacji konkursowej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych i innych pomocowych do programów, w których uczelnie wyższe wymienione są jako beneficjenci,
  • Przygotowywanie dokumentacji i udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
  • Udział w pozyskiwaniu środków na realizację projektów edukacyjnych finansowanych i współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych,
  • Wspieranie procesu realizacji projektów edukacyjnych finansowanych i współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych, w tym ewidencjonowane, monitoring, sprawozdawczość, rozliczenie, wsparcie techniczne oraz merytoryczne, 
  • Inicjowanie szkoleń i działań informacyjnych w obszarze działania Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć edukacyjnych Uniwersytetu.Follow UMCS: