The adressbook

dr Grzegorz Bednarczyk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Najbliższe dyżury:

05.07 08:00-10:00
12.07 08:00-10:00

Pokój 111

O sobie

Urodziłem się w 1991 roku w Zwoleniu. Ukończyłem historię (2015) i filozofię (2017) na UMCS w Lublinie. Od 22 stycznia 2020 roku jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Stopień uzyskałem na podstawie rozprawy „Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia. Od teorii do praktyki”. Została ona napisana pod kierunkiem prof. Jana Pomorskiego i otrzymała wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Historii UMCS. Od 2017 roku jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie filozofii i przygotowuję pod kierunkiem dr. hab. Leszka Kopciucha rozprawę „Optymizm i pesymizm historyczny a społeczny kontekst filozofii historii”. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metodologii nauk społecznych i humanistycznych, filozofii historii oraz filozofii polityki.

Działalność naukowa

Książki:

 • Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991-1994 (Przedmowa: Marek Dietl; Posłowie: Wiesław Rozłucki), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Artykuły naukowe i recenzje w czasopismach:

 • In Decline or on the Threshold of a Renaissance? On the Place of the Philosophy of History in the Contemporary World, Ruch Filozoficzny, t. 78, nr 3 (2022), s. 125-147.
 • O naukowym statusie historii raz jeszcze, Kultura – Historia – Globalizacja, nr 27 (2020), s. 3-15.
 • Przewodnik po życiu politycznym współczesnej Polski? Recenzja: Zakaria Fareed. Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Tłum. Tomasz Bieroń. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, 2018, ss. 329, Kultura i Wartości, nr 26 (2018), s. 439-459.
 • Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach wobec współczesnych zjawisk życia społecznego, Kultura i Wartości, nr 22 (2017), s. 54-113.
 • Paradygmat cywilizacyjny Samuela P. Huntingtona. Droga do zrozumienia współczesnych problemów Zachodu?, Kultura i Wartości, nr 21 (2017), s. 29-60.
 • O użyteczności praw historycznych, Kultura i Wartości, nr 19 (2016), s. 25-44.
 • O roli historii i filozofii w rozwiązywaniu współczesnych problemów Europy, Koło Historii, nr 18 (2016), s. 269-279.
 • Najważniejsze przedsięwzięcia gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Koło Historii, nr 17 (2015), s. 163-172.
 • Naukowcy w służbie śmierci. O metodach eliminacji wrogów politycznych ZSRR, Koło Historii, nr 15 (2014), s. 135-142.
 • Działalność prezydentów II Rzeczypospolitej na tle zmian w krajobrazie politycznym państwa.  Stanisław Wojciechowski a Ignacy Mościcki, Koło Historii, nr 14 (2014), s. 147-158.

https://orcid.org/0000-0001-7716-2014