The adressbook

Danuta Matusiak

Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO SPRAW STUDENCKICH
Telefon
(81) 533-86-27 [centrex 65-13], tel/fax (81) 533-27-42 [centrex 65-16]
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin

O sobie

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół do spraw świadczeń dla studentów i doktorantów

 

Jestem członkiem Komisji ds. Domów Studenckich (przyznawanie, zamiana miejsc w domach studenckich) a także koordynatorem w poszczególnych turach wniosków o przyznanie miejsca w DS,  składanych przez studentów i doktorantów za pomocą platformy internetowej usosweb.

Zajmuję się ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów (rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem  studentów i doktorantów w systemie SAP).

Kolejnym moim zadaniem jest obsługa kancelaryjna spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów w postępowaniu wyjaśniającym, jak i po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego.

Zajmuję się również wystawianiem zaświadczeń do kredytów bankowych dla studentów i doktorantów.

Ponadto sporządzam listę 10 % najlepszych absolwentów uczelni I, II, III stopnia i jednolitych magisterskich, którzy  mogą ubiegać się odpowiednio o 50 %, 35% lub 20 % umorzenia kredytu studenckiego.

Dodatkowo do moich obowiązków należy obsługa administracyjna decyzji podjętych przez p. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, w zakresie spraw wychowawczych oraz związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu domów studenckich UMCS przez mieszkańców akademików.


Ogłoszenia

Obsługa interesantów: poniedziałek - piątek w godz. 900 - 1430

 
Follow UMCS: