The adressbook

dr Olimpia Marcewicz-Kochnio

Telefon
81-537-53-33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury:


semestr zimowy 2021/2022


(odbywają się zdalnie na platformie Teams kod zespołu Konsultacje: g163zyt)


środa 15-16.30


czwartek 15-16.30


UWAGA: W dniu 15 września 2021 (środa) konsultacje odbędą się w godz. 16-17.30


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Zajęcia dydaktyczne w sem. letnim 2020/2021:

Postępowanie cywilne - CA - PS - gr II - wtorki 19.05-20.35

Postępowanie cywilne - CA - PS - gr VI - środy 15.55-17.25

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - WY - PS - środy 17.30 - 19 (do 21 kwietnia 2021)

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - CA - PS - gr.I - środy 17.30 - 19 (od 28 kwietnia 2021)

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - CA - PS - gr.II / III - środy 19.05 - 20.35

Sala sądowa - proces cywilny w praktyce - WY - PS - czwartki 15.55-17.25

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - CA - PS - gr.IV / V - czwartki 17.30-19

Postępowanie cywilne - CA - PS - gr VI - czwartki 19.05-20.35 


Ogłoszenia

Studenci kierunku prawno biznesowego zamierzający odbyć praktykę zawodową powinni najpierw zgłosić się do dziekanatu i poprosić o zapisanie ich w systemie USOS na przedmiot, a nastepnie dopiero dokonać rejestracji praktyki w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk - instrukcja "krok po kroku" na stronie Wydziału w zakładce Praktyki: https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

Po zakończonej praktyce:

1/ należy załączyć do Systemu w jednym pliku WSZYSTKIE dokumenty będące podstawą zaliczenia praktyk (w formacie .jpg lub .pdf)

2/ ich oryginały złożyć opiekunowi - ze względu na panującą pandemię oryginały dokumentów należy przekazać opiekunowi drogą pocztową (na adres: Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) lub zostawić na portierni w budynku Wydziału

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona

AKTUALNY WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYTEJ PRAKTYCE DLA KIERUNKU PRAWNO-BIZNESOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W SYSTEMIE W ZAKŁADCE "DOKUMENTACJA PRAKTYKI" 

 
Follow UMCS: