The adressbook

dr Katarzyna Mamcarz

dr Katarzyna Mamcarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

KONSULTACJE dr Katarzyna Mamcarz (MS Teams KOD ZESPOŁU: c0lxuzu)


WE WRZEŚNIU (od 01.09.2021r.)
Poniedziałek: 09.00-10.30
Środa: 09.00-10.30


 


SEMESTR ZIMOWY 2021/22 


[]


SESJA ZIMOWA 2021/22


[]


SEMESTR LETNI 2021/22 


[]


SESJA LETNIA 2021/22


[]


 


 


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 507
20-031 Lublin

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej.

Profile in English: https://www.umcs.pl/en/addres-book-employee,1705,en.html

 


Działalność naukowa


Ogłoszenia

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2020/21

Logistyka 3 rok, 1. stopnia - stacjonarne, Analiza ekonomiczno-finansowa, 24.06.2021r. (czwartek) godz. 14.00-15.30 na platformach MS Teams/Wirtualny Kampus

Logistyka 3 rok, 1. stopnia - stacjonarne,Analiza ekonomiczno-finansowa, 05.07.2021r. (poniedziałek) godz. 17.00-18.30 na platformach MS Teams/Wirtualny Kampus

Ekonomia 2 rok, 1. stopnia - stacjonarne, Analiza ekonomiczna, 28.06.2021r. (poniedziałek) godz. 13.00-14.30 na platformach MS Teams/Wirtualny Kampus

Logistyka 3 rok, 1. stopnia - niestacjonarne, Analiza ekonomiczno-finansowa, 26.06.2021r. (sobota) godz. 10.00-11.30 na platformach MS Teams/Wirtualny Kampus

TERMIN POPRAWKOWY:

Logistyka 3 rok, 1. stopnia - stacjonarne, Analiza ekonomiczno-finansowa, 05.07.2021r. (poniedziałek) godz. 17.00-18.30 na platformach MS Teams/Wirtualny Kampus

Logistyka 3 rok, 1. stopnia - niestacjonarne, Analiza ekonomiczno-finansowa, 03.07.2021r. (sobota) godz. 8.30 na platformach MS Teams/Wirtualny Kampus

Zajęcia w sem. letnim 2020/21

ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE ZDALNIE NA MS Teams w godzinach wg palnu zajęć dla poszczególnych kierunków oraz Wirtualnym Kampusie UMCS

Materiały  do zajęć (linki) są dostęne na WIRTULANYM KAMPUSIE UMCS

Dostęp po zalogowaniu na:

MS Teams: https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20299.htm

Wirtualny Kampus UMCShttps://kampus.umcs.pl/

 

Kierunek Logistyka 3. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczno-finansowa

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS: Logistyka_3 rok_I st._ stacjonarne_Analiza ekon.-fin._Dr Katarzyna Mamcarz_lato_2021

ZESPÓŁ MS Teams: Logistyka_3 rok_I st._stacjonarne_Analiza ekon.-fin._Dr Katarzyna Mamcarz_lato_2021

 

Kierunek Logistyka 3. rok I st. stacjonarne_Seminarium dyplomowe_grupa 9

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS: SEMLOG_kontynuacja 20/21

Zespół MS Teams: Logistyka 3 rok I st. Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Mamcarz

 

Kierunek Logistyka 2. rok I st. stacjonarne_Seminarium dyplomowe_grupa_7

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS: Logistyka 2 rok I st. Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Mamcarz_grupa_7

Zespół MS Teams: Logistyka 2 rok I st. Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Mamcarz_grupa_7

 

Kierunek Logistyka 3. rok I st. niestacjonarne_Analiza ekonomiczno-finansowa

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS: Logistyka_3 rok_I st._niestacjonarne_Analiza ekon.-fin._Dr Katarzyna Mamcarz_lato_2021

ZESPÓŁ MS TEAMS: Logistyka_3 rok_I st._niestacjonarne_Analiza ekon.-fin._Dr Katarzyna Mamcarz

 

Kierunek Ekonomia 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczna

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS: Ekonomia_ 2 rok_I st_Analiza ekonomiczna_Dr Katarzyna Mamcarz_lato_2021

ZESPÓŁ MS Teams: Ekonomia_ 2 rok_I st_Analiza ekonomiczna_Dr Katarzyna Mamcarz_lato_2021
Follow UMCS: